ÎN ZIUA SFÂNTULUI ANDREI DESPRE SFÂNTUL IERARH ANDREI ŞAGUNA (1808-1873)

30/11/2020

de Mária BERÉNYI

„Puţine nume sunt aşa de populare în Ardealul românesc ca al lui Andrei Şaguna.”

A vorbi despre mitropolitul Andrei Şaguna înseamnă a evoca una dintre personalităţile de excepţie ale vieţii bisericeşti, culturale şi politice a secolului XIX-lea din Transilvania şi Ungaria. Dacă ar fi să-l definim pe mitropolitul Andrei am putea să-l numim cu adevărat un „apostol” al deşteptării românilor, cărora le-a apărat drepturile fundamentale în vremuri de loc prielnice.

Descendent al macedoromânilor din preajma Moscopolei, strămoșii săi venind la Miskolc (Ungaria) din Grabova. Andrei avea mare recunoştinţă faţă de mama sa, în repetate rânduri spunea cu adâncă admiraţie: „Mamei mele îi datorez dragostea de Dumnezeu şi credinţa ortodoxă, drumul meu în viaţă (chemarea la Sf. Preoţie) şi duhul de jertfă care m-a călăuzit în toată opera mea.”

Cu multă bucurie şi pietate şi adâncă recunoştinţă îşi va aminti Mitropolitul Şaguna Citește restul acestei intrări »


BILBLIA LUI ŞAGUNA

05/03/2015

Nicolae Iugade conf. univ. dr. Nicolae IUGA
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad
nicolaeiuga@yahoo.com

Abstract
Andrei Saguna (1808-1873) was the Bishop and the Romanian Orthodox Metropolitan Bishop of Transylvania (1848-1873). As such, he coordinated a team who were preparing a new Romanian edition of the Bible, translated after Septuaginta and following older Romanian translations. This edition is known under the name of „The 1858 Bible from Sibiu”.
Andrei Saguna came to a personal and original conception regarding the translation of the Bible, expressed in the Foreword of The Bible from Sibiu. According to Saguna, the language of the Bible can be made only once for a people, as for ist most part, the vocabulary of the Bible acquires in time sacred connotation due to its being used in the Divine Liturgy. This part of the vocabulary of the Bible becomes thus unchangeable. On the oter hand, it is necessary that the initial translation of the Bible be revised from time to time, in order to be updated according to the historical evolution of the language.
These two opposite trends, led Saguna to an organicist view on the language. The language can be compared to a tree which periodically sheds its old leaves replacing them with new ones while the trunk stays the same.
Key words:
Andrei Saguna, translation of the Bible, principles of translation, Bible from Bucuresti, Bible from Blaj, Bible from Sibiu

Se spune, în mod curent, că Biblia este cartea cea mai tradusă din lume. După parametri cantitativi, număr de limbi şi ediţii, faptul poate să fie adevărat sau, mai bine spus, exact.

Însă nu trebuie să ne scape din vedere dimensiunea calitativă, capacitatea şi forţa uluitoare a Bibliei, odată traduse, de a fixa limba pentru o naţiune determinată, de a-i forma capacitatea de gândire şi expresie într-o măsură incomparabil mai mare decât întreaga literatură cultă a acelei naţiuni. Pentru că, spre deosebire de operele literaturii culte, realizate ulterior şi care abia mai târziu au constituit obiect de studiu în universităţi, doar pentru o elită educată şi puţin numeroasă, limba Bibliei a picurat zilnic şi în urechea omului analfabet, neînvăţat şi neştiutor de carte. Faptul este evident în cazul marilor naţiuni europene, care au avut mai întâi o traducere a Bibliei şi numai după aceea o literatură şi, eventual, o filosofie în limba naţională proprie. Citește restul acestei intrări »