REVISTA „AMPRENTELE SUFLETULUI”

27/07/2021

Motto:

Româna nu-i o limbă cu care spui minciuni,
Ea știe să renască din veșnicii tăciuni
.

(Florică Dan, Limba noastră).

de Vasile BELE

Despre valoare, despre inspirație, despre autenticitate, despre o literatură sinceră, concretă și obiectivă… da, despre dragoste, căci este un număr dedicat, „mereu tânărului”, Dragobete.

Revista „Amprentele sufletului”, an VII, nr. 2 – februarie 2021, Editura Editgraph, Buzău, p., ISSN 2393-4506, o Revistă Internațională de cultură, artă și literatură, cu un Editorial – Dragobete, un mesaj ancestral. Despre menirea dacoromânului, ce aparține distinsei doamne Eugenia Enescu-Gavrilescu.

Încă din Editorial aflăm însemnătatea acestei sărbători, prin vocea blândă a editorialistei, Eugenia Enescu-Gavrilescu: Citește restul acestei intrări »


AMPRENTELE SUFLETULUI – revistă de cultură și artă, An VII, nr. 1 – ianuarie 2021

17/05/2021

(recenzie)

de Vasile BELE

,,Am fost mereu uimită de varietatea lingvistică a limbii române, de metaforele pe care le conține. E o altă dimensiune a sinelui, pe care ți-o conferă, de parcă aș avea două stații, una a limbii pe care o întrebuințez, alta, cea oferită de cuvântul echivalent al celeilalte limbi, care oferă o altă imagine. Limba română mă însoțește permanent, o am în cap, chiar dacă scriu în limba germană. Mă însoțesc, întotdeauna, în paralel, imaginile celeilalte limbi”. (Herta Müller)

Am primit, prin amabilitatea doamnei Eugenia Enescu Gavrilescu, revista AMPRENTELE SUFLETULUI, (cel mai proaspăt număr), Anul VII, nr. 1 Ianuarie 2021, o revistă de cultură și artă, pag. 80, ISSN 2393-4506, extrem de interesantă și bogată în „informație” literară – poezie de factură modernă sau poezie populară, eseuri, proză, mărturisiri, cântec popular, folclor – oameni, talent și fapte concrete.

Rubricile sunt coordonate de redactorii Ileana DUMITRESCU – Pe aripi de vis, Liliana PUȘCAȘU-RAVAR – Cuvântul de astăzi, cuvânt pentru viitor, Camelia BOȚ – Zbor spre înălțimi, Liliana ROIBU – Din harul lui Dumnezeu și Nadia LINUL-URIAN – Satul românesc de ieri și de azi, fiecare rubrică și redactor având în „spate”, o echipă Citește restul acestei intrări »


VASILE NICOLAE. ENCICLOPEDIA SCRIITORI DIN GENERAȚIA 2000, VOL. 1

06/01/2021

de Vasile BELE

„NU POȚI SCRIE POEZIE, DACĂ NU TRĂIEȘTI POEZIE” – Nichita STĂNESCU

ENCICLOPEDIA SCRIITORI DIN GENERAȚIA 2000, VOL. 1, Editura UZP – Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, București, 2020, ISBN 978-606-9654-37-8, pag.686, coordonator Nicolae VASILE, cu o PREFAȚĂ – PRIVIRE PARȚIALĂ ASUPRA LITERATURII ÎNCEPUTULUI DE SECOL ȘI MILENIU, pag.7-12, semnată de către Victor ATANASIU, din care fac parte și eu, a ajuns la destinatar.

Victor ATANASIU, în cuvântul său, notează: „Prezentul dicționar, al cărui conținut și concepție de alcătuire le-am aflat și eu după întocmirea cărții, este o expresie a unei mentalități cu îndelungată tradiție în literatura noastră. Pentru Mihail Kogălniceanu beletristica națională începea de la DACIA LITERARĂ, pentru Titu Maiorescu odată cu DIRECȚIA SA NOUĂ, pentru Eugen Lovinescu cu literatura promovată la revista și cenaclul său. Neavând în jurul său o veritabilă mișcare literară, George Călinescu s-a străduit să impună și efectiv a impus o perspectivă a sa asupra literaturii române. Deși a fost comentatorul esențial al operelor apărute în câmpul beletristicii naționale din 1960 încoace, Nicolae Manolescu, a preferat, și el, să se pună de la un punct încolo în fruntea unei direcții noi, anume cea a postmodernismului”, pag. 7.

O recunoaștere a muncii literare! ENCICLOPEDIA SCRIITORI DIN GENERAȚIA 2020, VOL. 1, se mai bucură de un CUVÂNT ÎNAINTE, pag.13-14, semnat de Nicolae VASILE, coordonator proiect, ce răspunde unor întrebări, gen: „Ce reprezintă acest proiect?”, „Cum se realizează proiectul?”, ,,Ce se așteaptă de la proiect?”. Citește restul acestei intrări »