Mere și Cărți

15/05/2021

de dr. Teodor ARDELEAN
Directorul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare

Cei care au definit Biblioteca prin comparație cu Paradisul (pornind de la Seneca și Jorge Luis Borges) aveau în vedere densitatea de cunoaștere și sistemicitatea stocate în volumele de pe rafturile acestor Case ale Științei Umane. Dincolo de frumoasa metaforă epică se relevă, însă, în practică și alte dimensiuni specifice derivate din relațiile scriitor-bibliotecar-cititor, care pot conferi valențe multiple bibliotropice. Înclinația spre lectură este una tot atât de „sfântă” ca și admirarea cerului de deasupra noastră într-o noapte înstelată care oglindește în chip sublim Creația lui Dumnezeu. Iar deslușirea felului de a fi al fiecărui om prin prisma preocupărilor sale din sfera intelectului este una dintre bucuriile servitorilor de produse gnoseo.

Obișnuiesc, din când în când, să iau în obiectiv fișele electronice de lectură ale celor mai activi cititori ai Bibliotecii noastre alexandrine (cum a calificat-o, Citește restul acestei intrări »