Poetul IOAN DRAGOŞ la 58 de ani!

13/09/2013

Ioan Dragos

de Cristian LAURENŢIU

Poetul şi juristul de excepţie Ioan Dragoş, actualmente director în cadrul Consiliului Judeţean Maramureş, face parte dintre oamenii demni şi valoroşi pe care îi are în momentul de faţă Maramureşul de acasă. Apreciat atât de către administraţia judeţeană, cât şi de către oamenii de cultură maramureşeni, poetul Ioan Dragoş consideră că la ceas aniversar ar fi bine să scriu despre Domnia sa ce au spus alţii, din exteriorul Maramureşului, dar din interiorul României: „Ioan Dragoş are pagini întregi în care păşeşte cu dreptul în poezie” (Geo Dumitrescu – „Luceafărul”, 1977); „Inteligente mi s-au părut poemele lui Ioan Dragoş, sugestive, bogate în metafore” (Nicolae Manolescu – „România literară”, 1987); „Multă fantezie în poezia lui Ioan Dragoş. Cochetând cu textualizarea, poetul este în fond un remarcabil imagist într-o sensibilitate preponderent depresivă” (Petru Poantă – „Tribuna”, 1987); „Poetul Ioan Dragoş ştie că, cu cât debutul e mai târziu, cu atât judecata critică are un aer definitiv. Maramureşean de baştină, poetul dezvăluie un suflet fraged, capabil de tentative eroice în vederea recuperării Raiului pierdut. El ne oferă câteva pânze, imagini dintr-o înfloritoare memorie sentimentală” (Constanţa Buzea – „Amfiteatru”, 1987); „Ioan Dragoş scrie în spirit clasicizant, provoacă metafora largă, protocolară […] Uneori cuvintele îi sunt conduse spre asocieri ingenioase de o sigură acurateţe” (Valentin Taşcu – „Steaua”, 1988); „Eleganţa trecerii prin amănuntele vieţii, cochetăria ironică cu care poetul caută să cunoască obiectul dorinţelor sale trecute, să «emigreze» în multiplicitatea evenimentelor, a experienţelor reînnoite fără încetare, să reconstruiască ceea ce, de fapt este, («totul este desenat») face din extazul căutării o voluptate dureroasă” (Cristina Cîrstea – „Convorbiri literare”, 2000). Citește restul acestei intrări »