Invitaţie la conferinţa „A fi sau a avea” susţinută de dr. CĂLIN GEORGESCU la Baia Mare

31/10/2017

afis_Calin Georgescu

COMUNICAT DE PRESĂ

Avem deosebita onoare de a vă invita să luaţi parte la conferinţa „A fi sau a avea”, organizată de Facultatea de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare, în colaborare cu Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului, sub egida dezbaterilor „Dialoguri existenţiale”.

Evenimentul va avea loc
luni, 6 noiembrie 2017, ora 17
în
Aula Universităţii Centrului Universitar Nord din Baia Mare,
str. Victor Babeş nr. 62A

Invitatul de onoare este Domnul dr. Călin Georgescu, expert ONU în dezvoltare durabilă.
Întâlnirea va fi moderată de Domnul dr. ing. Nicolae Bud.

Prezenţa dumneavoastră ne onorează!

Iniţiatori ai Grupului de dezbateri:
dr. Teodor ARDELEAN
conf. dr. Ioan Mircea FARCAŞ
dr. ing. Nicolae BUD
conf. dr. Adrian Gh. PAUL
Citește restul acestei intrări »


Postul cel Mare şi rugăciunea Sfântului Efrem Sirul

01/04/2016

de pr. conf. dr. Adrian Gh. PAUL
Domeniul Teologie Ortodoxă
Baia Mare, ROMÂNIA

Sf. Efrem SirulNe aflăm pe calea binecuvântată a Postului celui Mare, închinat cinstitelor şi de viaţă mântuitoarelor Patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos şi al slăvitei Sale Învieri din morţi. O perioadă deosebită din cursul anului liturgic bisericesc, unde Biserica ne face invitaţia ca prin intermediul slujbelor religioase din viaţa ei cultică să ne apropiem de înţelegerea tainei dumnezeieşti, „celei din veac ascunse”, descoperite deplin de Mântuitorul Iisus Hristos prin Jertfa Sa supremă pe Crucea Golgotei în vederea mântuirii oamenilor. Iar dacă înţelegem că postul sau perioada postului bisericesc este o cale cu sens, o călătorie ce ne conduce nestingherit şi sigur spre un obiectiv cert, atunci privind la capătul drumului spre care ne orientează Postul cel Mare vom înţelegere chemarea noastră, care e datoria noastră deplină şi orientarea noastră sigură în această viaţă: ne îndreptăm pe calea bătătorită a Bisericii spre mântuitoarele Patimi ale Domnului pentru noi spre a dobândi noi şi bucuria împărtăşită a Învierii Sale. Citește restul acestei intrări »


Omilie la Buna Vestire (Blagoveştenia)

31/03/2016

Buna Vestire

de pr. dr. Adrian Gh. PAUL
Centrul Universitar Nord, Baia Mare

1. Dacă este cu adevărat o zi în care omul trebuie să se bucure, să salte şi să strige cu plăcere, atunci această zi este Blagoveştenia, ziua în care un înger din cer a venit pe pământ aducând tot binele, vestea cea mare şi mult aşteptată a bucuriei. Buna Vestire este sărbătoarea mare a creştinătăţii dreptmăritoare prin care se aduce, după căderea liberă şi conştientă a omului în păcat şi alungarea lui meritată din Rai, vestea cea mare şi mult aşteptată a descoperirii tainei dumnezeieşti şi a mântuirii neamului omenesc. Este ziua în care cerul se laudă, pământul se luminează şi întreaga creaţie se bucură, căci floarea cea nouă a dreptăţii ce a răsărit pe arborele genealogic al omenirii, Sfânta şi Preacurata Fecioară Maria s-a făcut pentru noi izvor de curăţie, mijloc de ispăşire şi tezaur de sfinţenie al tuturor oamenilor. Pentru aceasta şi troparul sărbătorii zice: „Astăzi, este începutul mântuirii noastre. Arătarea tainei celei din veac, când Fiul lui Dumnezeu fiu al Fecioarei se face, iar Gavriil darul îl binevesteşte”. Citește restul acestei intrări »


VALENŢE IMNOGRAFICE ŞI SOTERIOLOGICE ÎN CUPRINSUL STĂRII I DIN DENIA PROHODULUI

09/04/2015

pr._Adrian Paulde pr. conf. univ. dr. Adrian Gh. PAUL
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
Centrul Universitar Nord Baia Mare

Cultul Bisericii Ortodoxe este atât de bogat în semnificaţii polivalente (dogmatice, liturgice, morale, muzicale, doxologice, mistice), încât orice cuvânt şi orice gest nu poate să nu poarte în el un înţeles mai adânc. Frumuseţea slujbelor, după cum spunea deseori regretatul arhim. Teofil Părăian, este ca un vuiet al Duhului Sfânt care ridică sufletele spre înalte trăiri duhovniceşti. Numai în Biserică se aduce adevărata închinare în duh şi-n adevăr[1], Biserica fiind cea care a alcătuit, prin imnografii săi, cărţile de slujbă cărora le-a învestit propria ei autoritate. Cărţile de slujbă reprezintă învăţătura de fiecare zi a Bisericii, expresia cea mai autorizată şi mereu vie a întregi predanii patristice şi scripturistice, contemporană cu toate veacurile. Ori de câte ori e vorba de marile adevăruri tradiţionale de credinţă, găsim în ele toate indicaţiile necesare unei complete sinteze doctrinare patristice asupra acestor adevăruri. Cu alte cuvinte, ele sunt o formă a tradiţiei sfinte pentru toate generaţiile de creştini reprezentând un providenţial criteriu de ortodoxie, motiv pentru care este imperios a fi studiate în detaliu şi atent şi a fi puse în valoare.

Printre toate slujbele bisericeşti regăsite în cărţile de cult ale Bisericii răsăritene, o slujbă deosebit de emoţionantă, de frumoasă şi plină de înţelesuri spirituale care picură în suflete o pace sfântă, o bucurie tainică, o sfială sau reverenţă sublimă, precum şi o linişte încărcată de speranţă este Denia Prohodului Domnului, un ritual care se săvârşeşte o singură dată în crugul anului bisericesc, respectiv în Vinerea Mare din Săptămâna Patimilor ce precedă marele praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. În fond, ea se prezintă, din punct de vedere liturgic, ca o laudă matinală având rânduiala utreniei zilelor de rând, cu menţiunea că sunt intercalate particularităţi proprii, specifice caracterului ei funebru. Cursivitatea cântării, muzicalitatea imnelor, atmosfera de tăcere adâncă, de încremenire a timpului cosmic în curgerea lui, de o compasiune universală a tuturor celor existente cu Stăpânul tuturor creează certitudinea contemporaneităţii noastre cu Cel ce din negrăita-I iubire a binevoit să sufere extrema moarte de ocară şi patimile mântuitoare pentru noi. Citește restul acestei intrări »