Picuri de înţelepciune. „Cugetări filocalice”, vol. 2 (2)

02/09/2016

foto_Delia Florea

de pr. Ilie BUCUR SĂRMĂŞANUL,
preot ortodox român

1. „RĂGĂCIUNEA ORICUI E PRIMITĂ DE DUMNEZEU. Dacă eşti mai mic duhovniceşte, roagă-te să-ţi spună cei mai mari ceea ce e bun. În felul acesta primeşti ceea ce ţi se spune cu credinţa că vine de la Dumnezeu. Prin aceasta nu-l umileşti pe cel mai mare, căci admiţi că lui îi spune Dumnezeu ceea ce nu eşti sigur că trebuie să faci. Caută pacea în tot ceea ce faci, ca să fie odihnită inima ta oriunde vei pleca. Să nu asculţi de duşmanii tăi care te îndeamnă să preschimbi faptele bune în fapte rele”.

Sfântul Isaia Pustnicul
„Filocalia”, vol. XII, pag. 72
Citește restul acestei intrări »


Picuri de înțelepciune. „Cugetări filocalice”, vol. 2

25/06/2016

Delia Florea_Troita

de pr. Ilie BUCUR SĂRMĂȘANUL,
preot ortodox român

1. „Nici un creștin care crede drept în Dumnezeu nu trebuie să fie fără grijă, ci să aștepte întotdeauna ispita, ca atunci când va veni să nu se mire și să nu se tulbure, ci să rabde cu mulțumire osteneala necazului și să înțeleagă ce zice cântând Proorocul: Cearcă-mă, Doamne, și mă ispitește (Psalm 25, 2). Începutul virtuților e frica de Dumnezeu, iar sfârșitul, dragostea Lui. Începutul a tot binele este rațiunea făptuitoare și fapta rațională. De aceea nici fapta fără rațiune nu este bună, nici rațiunea care se deapănă fără faptă”.
Sfântul Ilie Ecdicul, „Filocalia” vol. IV, pag. 281. Citește restul acestei intrări »