A apărut un nou număr al revistei de cultură, tradiție și atitudine civică „Mărturii maramureșene”

04/11/2022

de Andreia GHIB BOTIȘ și Radu BOTIȘ

Sub egida UZPR și Ars Vivat a apărut nr.12-13, An IV, 2022, al revistei de cultură, tradiție și atitudine civică „Mărturii Maramureșene” (172 pagini). Spicuim din generosul cuprins:

Editorialul; Revista de cultură, tradiție și atitudine civică – „Mărturii maramureșene” – dăruită cititorilor (anul IV, nr. 10-11/2022 este semnat de Vasile BELE, mai amintim: Constantin BIDULESCU / 8; Lasă-te sfătuit sau Argument pentru cel sfătuit (Pr. Dr. Milan BĂLAN) / 11; Un edificiu remarcabil (Cezarina ADAMESCU) / 12; Lucrarea de bine și de obștesc folos (Prof.dr. Adrian BOTEZ) / 16; Precursor al iubirii cuantice OANA ILEANA NOORANI – „Precursor științific” (Prof. Olimpia MUREȘAN) / 20; Societatea Literar-Științifică «Tinerimea Română» 1877-1948 (prof. Mircea Botiș și pr. stavr. Radu Botiș) / 27; Invitația la vals – Mihail Drumes (Laura DINCA) / 28; Marian BARBU / 30; Poarta maramureșeană (Gheorghe PÂRJA) / 33; Fenomenul de la Mănăstirea Rohița (Ștefan POPA) / 46; Angela Monica Jucan: „Armonii celeste” / 51; Ochii sfinților (Lilioara MACOVEI) / 60; Codruța VANCEA / 62; Participarea românilor din comuna Copalnic-Mănăștur la Primul Război Mondial (1914-1918) (Prof.univ.dr. Ioan BOLOVAN) / 65; Din istoria locului nost’ Societatea Tinerimea din Ulmeni Citește restul acestei intrări »


Pr. Radu Botiș, premiat la Festivalul Internaţional de Poezie

28/10/2022

Festivalul Internaţional de Poezie de la Sighetul Marmației, ce a avut loc în 13-15 octombrie 2022, a culminat cu decernarea de premii și distincții acordate unor nume sonore din literatură, cărora le-a fost recunoscută creativitatea și munca scriitoricească.

În urma jurizării, pr. Radu Botiș i-a fost acordat Premiul revistei Archeus pentru volumul de poezii cu titlul În brațele luminii, apărut la editura Amanda Edit în colaborare cu Uniunea Culturală a Albanezilor din România în anul 2022. Recomandată de revista „Mărturii Maramureșene”, revistă de cultură, tradiție și atitudine civică, este o carte reprezentativă a literaturii româno-albaneze mai ales prin legăturile sufletești care se realizează între scriitorii români și cei de peste hotare, Citește restul acestei intrări »


Semnal editorial – SFATURI PENTRU MÂNTUIRE, GRIJA PENTRU SUFLET de preot Radu BOTIȘ

27/10/2022

de Vasile BELE,
L.S.R. Cluj

Motto:
„Cel ce vine după Mine, nu umblă în întuneric”. (RADU BOTIȘ)

Volumul „Sfaturi pentru mântuire, grija pentru suflet”, apărut în condiții excepționale, la Editura Pandaprint, Baia Mare, 2022, ISBN 978-606-95405-4-1, 156 p., cu binecuvântare arhierească, recomandată de „Mărturii maramureșene”, revistă de cultură, tradiție și atitudine civică, cu o prefață sau cuvânt de întâmpinare, numit „Lasă-te sfătuit sau Argument pentru cel sfătuit”, semnat pr. Milan Bălan, este cea mai proaspătă apariție editorială, (una de suflet!), a pr. stavr. Radu Botiș – un bun prieten și un scriitor de valoare. Înainte de toate, voi mulțumi, din adânc de suflet, pentru acest neprețuit dar, primit la întâlnirea de la Ulmeni, din cadrul evenimentelor organizate sub emblema „Toamna someșeană”, de către Consiliul local și Primăria Ulmeni. Astfel de evenimente, trebuie să recunoaștem, se organizează constant în ultima vreme, dar ce este mai important este faptul că în cadrul acestor sărbători, un loc important este alocat culturii și literaturii.

Volumul organizat pe trei secțiuni, aici, numite „cărți”, face parte din elita culturii spirituale, propusă de către consacratul preot Radu Botiș. În fapt, în paginile acestui volum găsim – sfaturi, povețe sau învățături absolut necesare pentru a te apropia, de frumoasa Grădină a Raiului.

Acest lucru îl afirmă și prefațatorul: „Este un mare dar de la Dumnezeu să fii un bun sfătuitor, însăși preoția are în sine misiunea de a povățui și de a conduce sufletele spre mântuire. Acest nobil scop se regăsește Citește restul acestei intrări »


Daruri de suflet!

11/10/2022

Apărută cu binecuvântare arhierească și cu recomandarea revistei de cultură „Mărturii Maramureșene”, cartea părintelui Radu Botiș, Sfaturi pentru mântuire, grija pentru suflet, Editura Pandaprint, Baia Mare, 2022, se vădește ca un viabil îndrumar pentru o viață duhovnicească aleasă. Înzestrată cu o motivație puternică – mântuirea sufletului și bucuria veșniciei, lucrarea conturează lucrarea misionară a Bisericii, aceea de a îndrepta sufletele spre lumina învățăturii. Structurată în trei mari capitole, care propun prin temele abordate o schimbare interioară, o focalizare spre taina chipului și a asemănării, lucrarea își câștigă un loc binemeritat în categoria cărților motivaționale sau a celor duhovnicești, cu atât mai mult cu cât, ea se prezintă ca o salvare din cotidianul secularizat și desacralizat.

În acest context, felicităm demersul misionar, liturgic, sociologic și științific Citește restul acestei intrări »


A apărut un nou număr al revistei de cultură, tradiție și atitudine civică „Mărturii maramureșene”

26/05/2022

de Radu BOTIȘ, UZPR

Sub egida UZPR și Ars Vivat a apărut nr. 10-11, An IV, 2022, al revistei de cultură, tradiție și atitudine civică „Mărturii Maramureșene” (219 pagini). Spicuim din vastul cuprins: 

Editorialul Amprenta condeiului pe albul hârtiei (Mărturii Maramureșene) este semnat de Ionica Bandrabur, mai amintim: Roadele mântuirii (Radu Botiș), Traduceri (Elisabeta Botan), Maramureșul în inima mea (Luminița Cornea), Plantele abandonului (Cleopatra Lorințiu), Din istoria locului nost’ CASTELUL BLOMBERG, Gârdani, Maramureș (Ioan Andrei Botiș), Citește restul acestei intrări »


Apariții sub egida „Mărturii Maramureșene” – revistă de cultură, tradiție și atitudine civică

13/05/2022

Semnalăm apariția unor cărți importante sub egida prestigioasei publicații trimestriale „Mărturii Maramureșene”, revistă de cultură, tradiție și atitudine civică; fondatori – Radu Botiș și Andreia Ghib Botiș:

*Bodone Raluca-Maria, Evaluarea anxietății și a stimei de sine a adolescenților instituționalizați (2021);

*Bodone Raluca-Maria, Percepția socială a consumului de droguri în rândul adolescenților (2021);

*Botiș Sorina Mihaela, Mântuirea universală și personală (2021);

*Florian Victoria Cecilia, Influența statutului socio-economic al familiei asupra abuzului și dezvoltării inteligenței emoționale la copii (2022); Citește restul acestei intrări »


MÂNTUIREA UNIVERSALĂ ȘI PERSONALĂ

25/04/2022

de Vasile BELE

Motto:

Pentru cel care este creștin, idealul este să se mântuiască, să dorească mântuirea. Adică eliberarea de rău, de întuneric, de ură, de tot ceea ce este rău cu adevărat”.

Pr. Sofian Boghiu

Mântuirea universală și personală, apărut la Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2021, ISBN 978-606-062-379-3, 102 p., semnată de Sorina Mihaela Botiș – carte recomandată de revista „Mărturii maramureșene”, (revistă de cultură, tradiție și atitudine civică), prefațată de Radu Botiș, care afirmă: „Acceptând că întreg Universul este o lumină, dar o lumină dependentă de o lumină supremă, deci o lumină creată în relație cu o existență, care e lumina necreată și creatoare avem o șansă primordială. Nevoia de mântuire a omenirii din robia răului a fost simțită de toate popoarele. Dorința de răscumpărare a sufletelor și jertfele, semn ala cestei dorințe și mijloc de împăcare, le întâlnim la toate religiile”, (p. 5).

Volumul are o Introducere, foarte frumos documentată, din care aflăm detalii despre mântuire. Ce este mântuirea? „Mântuirea este mesajul central al credinței creștine și fundamentul neclintit al întregii vieți și al tuturor activităților Bisericii lui Hristos”, (p. 10). „Mântuirea este o «refacere reală» a naturii umane”.

Volumul are trei capitole. Din primul capitol – Termenul de mântuire-soteriologie-iconomie – aflăm că mântuirea Citește restul acestei intrări »


Daruri de suflet de la un om minunat – RADU BOTIȘ

22/04/2022

de Vasile BELE

BISERICA – TRUPUL LUI HRISTOS

Motto:

Voi zidi Biserica Mea, și porțile Locuinței morților nu o vor birui

(Matei 16:18)

Biserica – Trupul lui Hristos – o broșurică extrem de interesantă. Pe parcursul câtorva pagini, autorul ne vorbește despre „Biserica, azi”. Interesantă și actuală abordare. Citez doar un foarte scurt fragment, deși, recomand aceste pagini a fi citite și recitite: „Am fost învățați să credem că ceea ce este numită generic Biserica, este locul unde se strâng oamenii cu preocupări religioase comune. Este un loc unde se cântă, se roagă, se ascultă o predică, și se mai socializează puțin după terminarea programului și apoi pleacă fiecare la preocupările și interesele personale”, (p. 2).

Biserica lui Hristos – Trupul Lui”, „Rolul mădularelor în Trupul lui Hristos” sau „Curăția Trupului lui Hristos”, sunt alte câteva articole pe care merită să le parcurgem/citim. Furnizează date actuale Citește restul acestei intrări »


Patimile mântuitoare

21/04/2022

pr. Radu Botis_1

de pr. Radu BOTIȘ

Mai plâng în inimi crucile Golgotei
Și îngerii mai varsă încă lacrimi,
Credința mea ce va rămâne pururi,
Mai simt durerea ultimelor patimi.
Mă dor acele cuie încarnate
Și sângele ce curge preasfințind
O lume pentru care neuitate
Sunt patimile lui Hristos murind.

……………..

Mă doare iarăși; a îndurat batjocuri
În astă lume fiind lovit greu
Postind adesea în retrase locuri
El S-a rugat, El S-a jertfit mereu. Citește restul acestei intrări »


DARUL MEU – O AMINTIRE DE CRĂCIUN. PROZĂ

18/04/2022

(coord. Gheorghe A. Stroia)

de Vasile BELE

Darul meu. O amintire de Crăciun (proză și poezie), un volum apărut la Editura Armonii culturale, Adjud, ISBN 978-606-746-881-6, 194 p., în fapt Antologia Concursului Internațional „Darul meu – o amintire de Crăciun”, organizat de Armonii culturale, un proiect coordonat de Gheorghe A. Stroia.

La secțiunea Poezie, sunt prezenți:

– Sorin Bălășcău (Torejon Madrid – Spania) – Premiul Internațional Secțiunea Poezie „Steaua de opal”, cu poezia „Tablou de iarnă”;

Radu Botiș (Ulmeni – Maramureș) – Premiul Internațional Secțiunea Poezie „Steaua de rubin”, participând cu poeziile: „Vine iarăși Domnul Sfânt”, „Se aud colindătorii” și „La coborârea serii”;

– Elena Căpățână (Buzău) – Premiul Internațional Secțiunea Poezie „Steaua de opal”, cu poemul „Colindul stelelor”;

– Elena Ghițescu Lămureanu – Premiul Internațional Secțiunea Poezie „Steaua de safir”, cu „Dimineața de Crăciun”;

– Ramona Sandrina Ilie (Alexandria – Egipt) – Premiul Internațional Secțiunea Poezie „Steaua de safir”, cu „Mai ninge, Doamne”;    Citește restul acestei intrări »