Revista „Familia” – Iosif Vulcan, la Jubileul de 25 de ani

21/08/2020

UN BUCHET DE GÂNDURI ȘI SEMNĂTURI ÎNTR-O REVISTĂ DE MARE PRESTIGIU. REVISTA „FAMILIA”, 1865, LA JUBILEUL DE 25 DE ANI SERBAT ÎN 1890.

de Melania Rusu CARAGIOIU

Acum, 130 de ani, în 1890, Revista ,,Familia” înființată la Pesta de publicistul și scriitorul Iosif Vulcan în anul 1865, sărbătorea Jubileul de 25 de ani. Era perioada în care revista se tipărea la Oradea. La această festivitate i s-au adresat Revistei din partea celor mai alese condeie ale vremii urări de dăinuire și prosperitate. Multe din acele nobile gânduri referitoare la cultura românească și la viitorul literaturii române, sunt însoțite în numărul respectiv al revistei de semnături autografe în facsimil.

În acest număr al Revistei au colaborat:

George Barițiu, Vasile Alecsandri, Alexandru Mocioni, Titu Maiorescu, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Ștefan Velovan, Vincențiu Baneș, Matilda Poni, Vasile Maniu, Duiliu Zamfirescu, Th. D. Speranția, Sextil Pușcariu, Nicolae Popea, Gh. Sion, Ion Slavici ș.a.

Vasile Alecsandri scria din Paris la 4 mai 1890: „Stimate Domnule Vulcan, sînt bolnav de șapte luni, închis în casă și mai mult lungit în pat. Citește restul acestei intrări »