Scrisoare pastorală – Foaie periodică, gratuită a Parohiei Malovăţ – Mehedinţi Anul XI (2013), nr. 268 (16- 31 decembrie)

21/01/2014

foto_Delia Florea

de pr. Al. STĂNCIULESCU-BÂRDA

Dragii mei enoriaşi!
La mulţi ani!

Urare şi colind. Sărbătorile Naşterii Domnului, Anului Nou şi Bobotezei să aducă în casele şi în vieţile Dumneavoastră bucurii, pace, sănătate sufletească şi trupească, belşug şi bun spor în toate cele ziditoare de suflet şi dătătoare de hrană. Fie ca ele să însemne un nou început în urcuşul Dumneavoastră spre mântuire şi spre desăvârşire spirituală. Să dea Dumnezeu ca în lume să fie pace şi bună înţelegere între oameni şi popoare, să triumfe adevărul, dreptatea, credinţa adevărată în Dumnezeu şi ştiinţa folositoare omului şi vieţii. Să dea Dumnezeu ca în anii care vin să se găsească leacul pentru bolile nevindecabile de astăzi, să nu mai fie atâta suferinţă, să nu mai curgă atâta sânge şi atâtea lacrimi! Să dispară zidurile şi gardurile urii şi indiferenţei dintre fraţi, dintre părinţi şi copii, dintre soţi şi dintre oameni! Să nu mai fie atâtea divorţuri, atâtea avorturi şi atâtea nefericiri. Să dea Dumnezeu ca buna-cuviinţă şi bunul-simţ să triumfe în lume, iar dezmăţul, destrăbălarea, neruşinarea şi nesimţirea să rămână undeva departe, în trecut. Să dea Dumnezeu ca să fie bine şi pentru ţara noastră, pentru parohia noastră, pentru familiile noastre, pentru fiecare în parte şi pentru toţi laolaltă, să ne fie casa casă şi masa masă! La mulţi ani, dragii mei!

Şi acum, la ceas de Sfântă Sărbătoare, vom da glas unei splendide colinde, pe care o cântă cu atâta simţire şi talent artistic Tudor Gheorghe: Citește restul acestei intrări »