CONVERTIREA LUI SAUL DIN TARS

11/09/2014

Recenzie la: Constantin Provian, Sf. Apostol Paul. Studiu asupra personalităţii şi activităţii sale practice, Buzău, Tipografia I. Călinescu, 1921

de Amza JUCAN

Cartea lui Constantin Provian despre Sf. Apostol Paul, apărută la Buzău în 1921, prezintă personalitatea şi activitatea Apostolului neamurilor în contextul istoric, cultural, social şi politic, fiind, de aceea, un studiu exegetic, ceea ce şi intenţionase să facă autorul cărţii. Constantin Provian explică în introducere ce realitate practic infinită rezultă din combinaţiile faptă-moment, eveniment-împrejurare, Biserica Nasterea Domnului_Cluj-Napocaacţiune-circumstanţă, lucrare-vremuri; ce reţea de influenţe suportă faptele sau opera cuiva din partea stadiului de dezvoltare a culturii şi ştiinţei, din partea treptei de civilizaţie pe care se găseşte societatea, a obiceiurilor, tradiţiilor, mentalităţilor circumscrise unei zone geografice sau tipului de autoritate exercitat într-un stat. „O acţiune pastorală, o cuvântare, sau o catehizare despre acelaş subiect nu vor fi pretutindeni şi pentru ori cine aceleaş, ci vor primi în structura lor pecetea clipei în care se desfăşoară şi a împrejurărilor diverse, în care se află cel către care ele se îndreptează”.

Analiza rezultatelor muncii cuiva nu poate eluda factorul psihosocial. Constantin Provian îşi scrie cartea conformându-se acestor principii. Înainte de a se ocupa de personalitatea şi activitatea Sfântului Apostol Pavel, autorul prezintă epoca lui, chiar dacă se va dovedi că Pavel scapă determinărilor vremelniciei. În el este rezultatul Harului Hristic, Har care nu se subordonează istoriei sau toposului. „Apostolul Pavel nu datoreşte epocii sale nici unul din elementele fundamentale ale operii şi personalităţii sale. El nu e un produs, sau o oglindire a împrejurărilor, care determină în deobşte desfăşurarea unei vieţi. El este dela început până la sfârşit o creaţiune a Harului Iisus Hristos. Iar Iisus Hristos este deasupra vremilor şi a tuturor împrejurărilor de timp şi loc”. Constantin Provian precizează faptul că „în privinţa Sf. Apostol Pavel […] ne interesează vremea sa, nu pentru a deduce din ea elementele caracteristice ale personalităţii sale, ci numai pentru a înţelege şi urmări acţiunea sa”. De fapt, cadrul socio-politic al Imperiului Roman (necreştin, evident, şi, omeneşte, neintenţionat) pare a fi (şi se dovedeşte că e aşa) anume pregătit ca teren fertil pentru semănarea creştinismului care va găsi condiţii prielnice (acolo, în mijlocul păgânismului) de „rodire” şi răspândire. Citește restul acestei intrări »