Teologie şi theologhisire la Sfinţii Trei Ierarhi

06/03/2014

Pr. conf. univ. dr. Adrian Gh. PAUL
Domeniul Teologie Ortodoxă
Centrul Universitar Nord, Baia Mare

Creştinismul este Religia religiilor prin Revelarea deplină a lui Dumnezeu Treimea în iubire dumnezeiască faţă de fiinţa umană creată, menită să devină colaborator al Său în ordinea existentă a lumii, a creaţiei şi a destinului personal şi universal, dar şi participant la însăşi viaţa intratrinitară a lui Dumnezeu prin îndumnezeirea sa personală descoperită de Iisus Hristos –Fiul lui Dumnezeu întrupat. Creştinismul este, deci, religia întemeiată de Domnul nostru Iisus Hristos ce ni se descoperă ca fiind nu neapărat o sumă de învăţături abstracte, o doctrină religioasă, ci o viaţă trăită în conformitate cu aceasta pe seama învăţăturilor descoperite de însuşi Fiul lui Dumnezeu înomenit. Prin urmare, creştinismul nu este doar o sumă de învăţături teoretice cu privire la Dumnezeu, la relaţia Sa cu lumea şi cu omul sau chiar privitoare la mântuirea omului credincios, adică un sistem de valori menite să-i lumineze numai intelectul, ci este şi o trăire autentică a acestor învăţături pe toate planurile vieţii spirituale, care încălzeşte inima şi transfigurează duhovniceşte omul. Putem spune că creştinismul ne prezintă deplin misterul vieţii dumnezeieşti care poate fi şi trebuie trăit, mai întâi în sufletul nostru prin credinţă, prin convingerea lăuntrică despre adevărul acestei vieţi şi apoi să se exteriorizeze şi în fapte bune şi în acţiuni de cult ca dovadă a cinstirii şi preamăririi lui Dumnezeu în viaţa noastră. Dar a cinsti pe Dumnezeu în noi înseamnă a trăi duhovniceşte „viaţa lui Hristos”, care nu este altceva decât experienţa autentică a vieţuirii noastre în Hristos, împreună cu Iisus Hristos şi pentru Iisus Hristos, descoperită în domeniul actualizării însăşi a teologiei. Citește restul acestei intrări »


Învăţătura Bisericii noastre despre postul ortodox – cu foloasele şi cu binecuvântările lui

07/12/2011

de drd. Stelian GOMBOŞ

Introducere

Delia Florea_OrtodoxieÎn teologia ortodoxă contemporană, problema postului se află printre preocupările principale. Având în vedere stadiul actual al discuţiilor privitoare la aceasta temă, în cele ce urmează vom prezenta câteva aspecte ale acestei probleme, insistând mai ales asupra fundamentelor scripturistice şi asupra unor tratări ale Sfinţilor Părinţi din Biserica primară. De asemenea, postul este şi un mijloc de desăvârşire morală, dar şi o cale de ajutorare a aproapelui, din prisosul adunat, prin renunţarea benevolă la consumarea îndreptăţită a bunurilor [1].

Fiindcă despre felurile postului sau despre posturile de o zi ori de durată s-a scris detaliat şi limpede în multe rânduri şi în multe locuri, iar părerile teologilor români cu privire la readaptarea dispoziţiilor care reglementează postul au fost prezentate pe larg, vom înfăţişa postul din punctul de vedere al Sfântului Casian Romanul şi al Sfântului Vasile cel Mare, primul înfăţişând postul într-o viziune cu totul nouă şi cu totul străină multor creştini în zilele noastre, iar cel de-al doilea fiind unul din cei mai mari Sfinţi Părinţi pe care a putut să-i dea Răsăritul.

Citește restul acestei intrări »