In memoriam. Academicianul SILVIU DRAGOMIR (1888-1962) – un mare istoric, cercetător, luptător şi apărător al românilor transilvăneni, pionier al emancipării politice şi sociale a acestora

22/02/2017

silviu-dragomir

de dr. Stelian GOMBOŞ

În acest an – 2017, în luna februarie, ziua a 23-a, se împlinesc 55 de ani de la naşterea în viaţa cea veşnică a marelui istoric, cercetător, academician şi patriot Silviu Dragomir.

Pot spune că „am făcut cunoştinţă” cu Silviu Dragomir în anii studenţiei, când am intrat pentru prima dată în contact cu lucrările sale istorice. Îmi amintesc foarte bine că aveam nevoie de bibliografie pentru mai multe seminarii la disciplina istoria Bisericii Ortodoxe Române, precum şi la un seminar de istorie modernă a României, respectiv pentru Revoluţia de la 1848-1849 din Transilvania. Citește restul acestei intrări »


PS Părinte dr. IUSTIN HODEA – noul Episcop al Maramureşului şi Sătmarului

16/12/2016

logo_secretariatul-de-stat-pt-culte

GUVERNUL ROMÂNIEI
SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE
DIRECŢIA RELAŢII CULTE
str. Nicolae Filipescu, nr. 40, sector 2, 020962 – Bucureşti,
tel.: 318.81.54, fax: 318.81.60
http://www.culte.ro

de consilier dr. Stelian GOMBOŞ

Preasfinţite Părinte Episcop Iustin,

PS IUSTIN HODEA_27.05.11_aCu prilejul acestui deosebit eveniment şi binecuvântat praznic – al alegerii şi apropiatei întronizări a dumneavoastră în scaunul eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, după douăzeci şi doi de ani de frumoasă, bogată, rodnică şi binecuvântată slujire arhierească, devenind cel de-al doilea Arhipăstor şi Chiriarh al acestei Eparhii, după reactivarea şi reînfiinţarea ei, fiindu-i fidel, loial şi credincios urmaş şi succesor venerabilului şi vrednicului nostru Părinte Arhiepiscop Justinian Chira, doresc să vă felicit, în mod deosebit şi, totodată, să vă urez să aveţi parte, în continuare, de multă putere de muncă, de alese realizări şi sporite împliniri duhovniceşti, toate însoţite de un sincer şi călduros „La mulţi, binecuvântaţi şi fericiţi ani!” Citește restul acestei intrări »


Recenzie: „Andrei, Apostolul lupilor” de Dumitru Manolache (Editura Dacica, Bucureşti, 2008, 495 p.)

26/11/2016

de dr. Stelian GOMBOŞ

dumitru-manolache

Dumitru Manolache

Lucrarea de faţă, elaborată cu multă competenţă şi acribie de către ziaristul şi publicistul creştin Dumitru Manolache – cel care se îngrijeşte de una din paginile de spiritualitate ale cotidianului Patriarhiei Române „Lumina”, constituie un demers mai vechi a Domniei Sale, deoarece această carte face parte din cea de a doua ediţie, revizuită şi îmbunătăţită, şi este rodul unei investigaţii jurnalistice de peste 15 ani, sprijinită din plin de către Biserica Ortodoxă Română. O investigaţie concretizată şi fructificată într-un volum de aproape 500 de pagini, ce îşi propune să aducă dovezi substanţiale pentru o afirmaţie pe care o lansează într-un mod cât se poate de tranşant. Şi lucrul acesta îl observăm şi din Cuvântul la a doua ediţie semnat de către Părintele Arhimandrit Arsenie Papacioc de la Mănăstirea „Sfânta Maria” din Techirghiol – Constanţa, care susţine că: „Apostolul Andrei este important pentru că, mai întâi, ne-a creştinat. Citește restul acestei intrări »


In memoriam. Părintele Arhiepiscop Justinian Chira – păstorul duhovnicesc autentic şi „Patriarhul” jertfelnic al Maramureşului Ortodox Voievodal şi al Sătmarului Strămoşesc şi Românesc (1921-2016)

31/10/2016

justinian-chira

de dr. Stelian GOMBOŞ

Iată că de peste două milenii încoace, adică de la întemeierea credinţei creştine, suntem capabili să ne cinstim şi să ne omagiem eroii istoriei sau martirii credinţei, precum şi personalităţile marcante, universale şi naţionale, care au amprentat istoria, veacurile şi locurile cu activitatea, cu viaţa şi cu învăţăturile ori scrierile lor multfolositoare!

În acest sens, iată că anul acesta, din ziua de duminică, 30 octombrie 2016, ne facem părtaşi la naşterea în viaţa cea veşnică a Împărăţiei Cerurilor a unui mare cunoscător şi mărturisitor al istoriei bimilenare româneşti, totodată şi propovăduitor al dreptei credinţe creştine – Arhiepiscopul Justinian Chira al Maramureşului şi Sătmarului, Citește restul acestei intrări »


„În măsura în care, în viaţa zilnică a fiecăruia, triumfă trăirea în Dumnezeu, viaţa lor are profunzime, căci are sens”

18/05/2016

Interviu cu Domnul prof. univ. dr. Ilie Bădescu – directorul Institutului de Sociologie al Academiei Române

realizat de dr. Stelian GOMBOŞ

Ilie Badescu

prof. univ dr. Ilie Bădescu

Domnul prof. univ dr. Ilie Bădescu s-a născut în data de 9 mai 1948, în localitatea Luncaviţa din judeţul Caraş-Severin, şi este doctor în sociologie, profesor universitar şi cercetător. Este, din anul 2002, director al Institutului de Sociologie al Academiei Române.
În calitate de director, s-a implicat activ în revitalizarea cercetărilor dedicate mediului rural românesc, înfiinţând şi coordonând în cadrul Institutului Departamentul comunităţi şi dezvoltare rurală.
Este autorul a numeroase studii, manuale, monografii, enciclopedii şi tratate de sociologie, dintre care amintim Noologia. Cunoaşterea ordinii spirituale a lumii (2002), Tratat de geopolitică (2004), Enciclopedia sociologiei universale (2005), Tratat de sociologie rurală (2009).

Citește restul acestei intrări »


Despre Catedrala Mântuirii Neamului Românesc

20/04/2016

de Stelian GOMBOŞ

Catedrala Mantuirii Neamului RomanescCatedrala Mântuirii Neamului Românesc reprezintă sinteza ethosului creştin-ortodox al poporului român, zidirea ei implicând variate semnificaţii de la cele duhovniceşti-liturgice-teologice până la cele naţionale-arhitecturale-sociale. În acest sens, zidirea ei se constituie într-un simbol al permanenţei sintezei dintre Biserică şi Neam, precum şi într-o afirmare dinamică a valorilor spirituale şi culturale ale poporului român. În imaginea ei se vor regăsi tradiţia şi modernitatea, universalul şi particularul, amprenta inconfundabilă a devenirii istoric-religioase şi culturale a poporului român şi amprenta năzuinţelor spirituale ale acestui popor pentru veacurile ce vor veni. Citește restul acestei intrări »


Invitaţie la un spectacol creştin la parohia noastră „Sfântul Cuvios Antonie cel Mare” – Titan, cu prilejul hramului bisericii – 16 ianuarie 2016, ora 19

08/01/2016

de Stelian GOMBOŞ

Spectacolul „Vorbind cu Tine, Doamne” la Biserica „Sfântul Antonie” – Titan (Bucureşti)

Scenariu după „Rugăciuni pe malul lacului” de Sfântul Nicolae Velimirovici
afis_teatru_ana_calciu_vctd-16_ianuari_2016_Cu: actriţa Ana Calciu
psalt: Andrei Stratulat
flaut: Andrada Dumitrache

Regia: Ana Calciu şi Teodora Mareş
Manager de proiect: Malvina Roşu

Acest spectacol ne pune înaintea inimilor o raportare atentă la valorile creştine, o căutare, o vorbire cu Dumnezeu, în care ne vom regăsi fiecare dintre noi, în propria căutare a sensului vieţii, ne vom întâlni cu principalele probleme ale omului, a setei de dumnezeire, a pocăinţei şi aflării esenţei tuturor lucrurilor, a lui eu sunt.

Personajul principal întruchipează o pictoriţă de icoane, care în procesul creaţiei ne pune în faţa propriilor gânduri şi introspecţii şi, însoţită de ucenicii de atelier în acest parcurs, devine un model al spiritualităţii şi talentului creator care se transformă în talant mărturisitor. Citește restul acestei intrări »


Câteva învăţături despre Taina Sfântului Botez, ca şi despre Apa sfinţită sau Agheasma – Mare şi Mică – lucrare sfinţitoare a Duhului Sfânt

06/01/2016
Din seria „Liturgica şi catehetica” – învăţături, îndrumări şi referinţe pentru viaţă

Material documentar întocmit de dr. Stelian GOMBOŞ

Câteva învăţături despre Taina Sfântului Botez

Ce este botezul

Botez_1Sfintele Taine sunt lucrări văzute, instituite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi încredinţate Bisericii, prin care se împărtăşeşte credinciosului harul Sfântului Duh. Săvârşitorul Sfintelor Taine este Iisus Hristos, prin slujitorii săi: episcopi şi preoţi. Necesitatea Sfintelor Taine este de netăgăduit, pentru că ele împărtăşesc harul lui Dumnezeu, care este condiţia obligatorie pentru mântuire. Locul săvârşirii este, de obicei, în biserică. Numărul Sfintelor Taine în Biserica Ortodoxă este de şapte.

Credinţa şi Botezul sunt două condiţii ale mântuirii şi sunt legate în chip nedespărţit una de alta. Pe de o parte, credinţa se desăvârşeşte prin Botez, iar pe de altă parte, Botezul se întemeiază pe credinţă, ambele sunt depline prin invocarea aceloraşi nume. Pentru că, după cum credem în Tatăl, în Fiul şi în Duhul Sfânt, la fel ne şi botezăm în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Mărturisirea precedă credinţa, care duce la mântuire, însă Botezul, cel ce pecetluieşte asentimentul nostru, îl urmează de aproape.

Botezul este Taina – adică lucrarea harului lui Dumnezeu – care, prin afundarea în apă şi chemarea Sfintei Treimi, împărtăşeşte harul care şterge păcatul strămoşesc şi celelalte păcate şi face pe cel ce o primeşte membru al Bisericii, născut la o viaţă nouă în Iisus Hristos. Botezul deschide împărăţia cerurilor celor ce-l primesc. Citește restul acestei intrări »


Despre moarte, misterul morţii, despre comuniunea cu cei răposaţi, precum şi învăţătura ortodoxă despre slujba înmormântării şi a parastasului, cinstirea şi pomenirea morţilor

08/11/2015

Material documentar întocmit de dr. Stelian GOMBOŞ

Introducere

inmormantare_4Oricât am medita asupra morţii, oricât am citi sau am discuta pe această temă, este puţin probabil să depăşim simplul stadiu al unor idei sau reprezentări mentale care produc oarece fiori sau emoţii. Cu totul altă percepţie a acestui fenomen avem atunci când cineva apropiat, un prieten sau un cunoscut, se avântă cu paşi repezi spre veşnicie. Din perspectivă creştină, moartea nu este un sfârşit, ci doar o trecere spre un nou început, autentic şi veşnic. De aceea, nu moartea în sine contează pentru un creştin, ci starea interioară a omului pus în faţa acestei dramatice treceri, stare care se propagă şi se amplifică în veşnicie.

Teologul ortodox Kallistos Ware identifică şi analizează în fragmentul care urmează mai multe paradigme de atitudine creştină în faţa morţii. Deşi tragică şi nenaturală, moartea poate fi privită şi ca dar făcut de Dumnezeu unei umanităţi alterate prin păcat. Acest dar semnifică, potrivit tradiţiei creştine, şansa unui nou început şi a unei vieţi veşnice în împărăţia prezenţei iubitoare a lui Dumnezeu. Citește restul acestei intrări »


Stihuri şi cântări. Spectacol-eveniment

11/09/2015

Invitaţie transmisă de dr. Stelian GOMBOŞ

Captureafis14septParohia „Sf. Cuv. Antonie cel Mare” din cartierul bucureştean Titan, str. Jean Steriadi nr. 19/A, sector 3, capitală, vă invită cu aleasă bucurie, să luaţi parte la acest spectacol-eveniment, organizat în cadrul şi la nivelul bisericii noastre, care va avea loc în ziua de luni – 14 septembrie 2015, orele 18.00.

Specificul acestui spectacol constă în împletirea lucrării unor mari actori cu talentele muzicale ale copiilor din cadrul parohiei-gazdă, spre bucuria şi îmbogăţirea sufletească a tuturor participanţilor. De aceea, nu există niciodată două spectacole „Stihuri şi cântări” la fel.

Actorii vor recita versuri creştine scrise de: Sf. Vasile cel Mare, Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Antim Ivireanul, Sf. Ioan Iacob Hozevitul, Ana Blandiana, Vasile Voiculescu, Ion Pillat, Radu Gyr, Nichifor Crainic, Zorica Laţcu, Daniel Turcea, Ioan Alexandru, Costache Ioanid. Copiii din parohie vor avea intervenţii muzicale (instrumentale sau vocale), adecvate specificului acestui eveniment, sub îndrumarea şi binecuvântarea părintelui paroh Daniel Goga.

Participă:

  • MAGDA CATONE – actriţă a Teatrului Naţional Bucureşti, cu o bogată activitate de peste 30 de ani în teatru, film şi televiziune
  • ANA CALCIU – actriţă – a susţinut numeroase recitaluri de poezie laică şi religioasă în ţară şi străinătate şi a jucat în proiecte de teatru creştin, fiind prezentă la diferite evenimente şi emisiuni de televiziune cu conţinut creştin.
  • TOMI CRISTIN – actor al Teatrului Naţional Bucureşti, absolvent al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, cu o bogată activitate de peste 25 de ani în teatru, film şi televiziune.
  • copii cu talent muzical din cadrul parohiei-gazdă

Vă aşteptăm, aşadar, pe toţi, mici şi mari, cu aleasă bucurie şi deosebită consideraţie!

Doamne, ajută!