ŢINTA DE LA MARGINEA ŢINTEI

01/02/2015

Octavian_Lupu_imagede Octavian LUPU

Cerul îşi strângea norii sub forma unor fâşii albe de dantelă răsfirate pe suprafaţa sa netedă de culoare albastră. Adierea blândă a vântului mişca fără grabă aceste pete albe pe deasupra atmosferei încinse a pământului scăldat de razele puternice ale soarelui aflat în miez de zi. Dinspre miazănoapte se auzea vuietul pădurii ce se distingea ca un ecou stins al mişcării ramurilor pline de frunze verzi proaspăt ivite la început de primăvară. Iar pe deal, cât vedeai cu ochii, nu se zărea nici urmă de om sau de vreo altă vietate în afara celor trei siluete zvelte ale maestrului şi discipolilor săi.

În acele ore liniştite ale amiezii, când oamenii se retrăgeau la casele lor în pauza dintre cele două intervale de muncă ale zilei, maestrul decise că venise momentul să le ofere o lecţie practică celor doi ucenici în privinţa artei tragerii cu arcul. Chipul său destins şi calm se armoniza cu atmosfera naturii din acele clipe într-un joc al reflexiilor multiple ale luminii prinse între două oglinzi. Ochii săi senini priveau cu o deschidere surâzătoare tot ce se afla în jur, cu bucuria unui copil care zăreşte pentru prima dată formele multicolore ale lumii. Nimic nu trăda vreo tensiune interioară, iar gesturile sale fireşti completau imaginea de ansamblu a unui om modest, dar conştient de puternica legătură ce subzistă între toate lucrurile ce compun acest vast univers.

La dreapta şi la stânga sa mergeau cei doi discipoli atenţi la drumul pe care îl parcurgeau în tăcere, dar cu atenţia încordată asupra cuvintelor pe care sporadic maestrul le spunea asupra acestei lecţii importante pentru instruirea lor. Unul dintre ei ducea un arc a cărui lungime depăşea statura medie a unui om. Celălalt ţinea cu ambele mâini o ţintă uşoară, cu un diametru aproximativ de o jumătate de metru, iar maestrul avea un fel de tolbă în care se aflau doar trei săgeţi. În rest, nimic altceva nu mai constituia recuzita necesară predării acelei lecţii de tras cu arcul la ţintă în mijlocul naturii. Citește restul acestei intrări »