Învierea Domnului şi revenirea în rai

16/04/2023

pr. Theodor Damiande pr. prof. dr. Theodor DAMIAN

De la moarte la viaţă
Şi de la pământ la cer
Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi
.

(Din Canonul Învierii)

Dumnezeu l-a făcut pe om spre comuniune veşnică de iubire cu El în Împărăţia Sa, în rai, aşa cum se vede din învăţătura Domnului Hristos despre judecata din urmă când El se va adresa drepţilor cu aceste cuvinte: „Veniţi binecuvântaţii Părintelui Meu şi moşteniţi Împărăţia care v-a fost pregătită vouă de la facerea lumii” (Matei 25, 34). Asta arată că omul, în destinaţia şi condiţia lui iniţială, a fost făcut capabil de veşnicie (homo capax infiniti) şi ceea ce este foarte important, că această capacitate, compatibilitate cu veşnicia nu s-a distrus prin căderea din rai.

Totuşi, în căderea sa omul a rătăcit calea şi chiar când ar fi vrut să revină, aceasta nu mai era de găsit. Lucian Blaga face o frumoasă referire la acest lucru în poemul Ioan se sfâşie în pustie: „Umblăm tulburaţi şi fără de voie / printre stihiile nopţii te iscodim… şi întrebăm de tine – Elohim! / … Animale străine prin spaţii oprim / şi le-ntrebăm de tine, Elohim! / Până în cele din urmă margini privim … / drumul întoarcerii nu-l mai ştim / Elohim, Elohim.” De aceea, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume, ca să-i arate omului drumul, El fiind călăuză şi cale în acelaşi timp, căci zice: „Eu sunt calea” (Ioan 14, 6), dar şi ca să-i reamintească omului de veşnicie, nu numai prin cuvântul de învăţătură, dar mai ales prin Învierea Sa menită să demonstreze că învierea este posibilă, şi aşa cum explică Sf. Pavel, „cei morți în Hristos vor învia întâi”, dar şi toţi ceilalţi, cei vii, vor fi răpiţi cu ei în nori pentru a trăi veşnic în comuniunea divină (I Tesaloniceni 4, 16-17).

Deschiderea raiului pentru revenirea noastră acolo este anunțată chiar de la Naşterea Domnului, Citește restul acestei intrări »


ION NOTINARU

13/04/2023

pr. Al. Stănciulescu-Bârda

de pr. Al. STĂNCIULESCU-BÂRDA

Ion Notinaru nu este erou de roman sau de film. Ar putea să fie! Optzeci de ani şi-a căutat fericirea între dorul de libertate şi dorul de ţară. Dacă a găsit-o sau nu e greu de spus de noi. Numai el şi Dumnezeu o ştie. Dacă fericirea a fost o realitate sau numai o himeră, dragostea de copii a fost singura care i-a dat echilibrul sufletesc, puterea de a lupta şi i-a dat convingerea că viaţa merită trăită.

S-a născut în satul Plopi din comuna mehedinţeană Tâmna dintr-o familie de mijlocaşi. A plecat de timpuriu în lume. S-a implicat în hăţişurile politice ale perioadei postbelice, a petrecut câţiva ani după gratii, apoi a intrat în marină. Fire inteligentă, a câştigat repede încrederea superiorilor prin competenţa sa într-ale meseriei. A învăţat, după cum spune fratele său Octavian, șapte limbi. A călătorit prin toate ţările de pe marginea mărilor şi oceanelor.

A avut doi copii. Din câştigul muncii sale îşi construise casă impunătoare în Constanţa şi visa o bătrâneţe liniştită în sânul familiei, dar n-a fost să fie. Un incident nefericit ivit între el și soție a fost decisiv pentru restul vieții lui. Familia i s-a risipit, iar casa i-a fost mistuită de flăcări. A luat hotărârea să plece spre alte zări. A încercat pe căi legale şi a ajuns până la Ceauşescu. N-a reuşit. A fost taxat drept trădător de ţară şi a scăpat ca prin urechile acului să nu fie arestat. A fost dat afară din serviciu. Atunci a recurs la căi ilicite de a emigra. A ieşit din ţară într-un Citește restul acestei intrări »


Un nou număr din revista „Lumină lină” (Gracious Light) din New York

06/04/2023

A apărut Lumină Lină / Gracious Light – revistă de spiritualitate şi cultură românească, An XXVIII, Nr. 2, Aprilie – Iunie 2023, din New York, SUA.

Și în acest număr, între nume de marcă din peisajul literar românesc, sunt publicați, din nou, scriitorii maramureșeni Delia MUNTEAN și Vasile Dan MARCHIȘ.

Revista este redactată trimestrial de către Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, Capela „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” din New York şi publică articole de teologie şi spiritualitate, istorie, literatură şi cultură, poezie şi proză în limbile română şi engleză. Revista este distribuită în 23 de țări din lume.

Revista Lumină Lină apare sub egida UZPR (Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România). Este membră a Asociaţiei Revistelor, Publicaţiilor şi Editorilor (ARPE).

Colegiul de redacţie:
Director: THEODOR DAMIAN, DamianTh@aol.com
Redactor şef (România): Mihaela Albu, malbu47@gmail.com
Secretar de redacţie, tehnoredactare şi paginare: Claudia Damian
Redactor: Sorin Pavăl
Fotoreporter: Alex Marmara
Consilieri editoriali: Dan Anghelescu, Gellu Dorian, Ioan Gâf-Deac, Aurel Ştefanachi, Muguraş Maria Vnuck, David Vnuck.

CUPRINS

TEOLOGIE

PROF. DR. THEODOR DAMIAN

Învierea Domnului şi revenirea în rai ….. 5

DUMITRU ICHIM, Mane, tekel, fares ….. 7

Ce pot visa degetele, Cântec de leagăn ….. 8

MARCEL MIRON, Poezia în bejenie ….. 9

ESEU

CORNELIU ZEANA

Mitul românesc fundamental: Miorița ….. 11 Citește restul acestei intrări »


Revista „Lumină lină” (Gracious Light) din New York

13/03/2023

A apărut numărul 1, an XXVIII, ianuarie – martie 2023, al revistei de spiritualitate și cultură românească „Lumină lină” (Gracious Light) din New York, SUA.

Această publicație trimestrială, de faimă internațională, se evidențiază prin diversitatea materialelor literar-artistice de un deosebit interes pentru cititori. Revista este redactată trimestrial de către Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, Capela Sf. Apostoli Petru şi Pavel şi publică articole de teologie şi spiritualitate, istorie, literatură şi cultură, poezie şi proză în limbile română şi engleză. Revista este distribuită în 23 de țări din lume.

În acest număr consemnăm prezența a doi maramureșeni: scriitoarea Delia MUNTEAN și poetul Vasile Dan MARCHIȘ.

ÎN CUPRINS

TEOLOGIE

PROF. DR. THEODOR DAMIAN

Femeia canaaneancă: înţelepciune, curaj, smerenie / 5

DUMITRU ICHIM

Mi-e frică…, Înțelepciunea iubirii / 10

MARCEL MIRON

Ilogica logicii / 11    Citește restul acestei intrări »


Cercetându-ți credința

05/03/2023

5 martie 2023, Duminica a I-a din Post

Tema Sf. Evanghelii: Chemarea lui Filip şi a lui Natanael

Tema meditaţiei liturgice: Dimensiunea liturgică a icoanei

SPOVEDIRI la ora 12:30

EVENIMENT SPECIAL:

Ziua internaţională a Femeii

Mărţişorul

Pr. Theodor Damian este revenit la New York

Reîntâlnirea, în această duminică

Vă aşteptăm cu drag!

Pr. Theodor Damian, paroh
Dr. Napoleon Săvescu, preşedinte Consiliul parohial
Mariana Plate, preşedintă Comitetul parohial

PROGRAM EDUCAȚIONAL „CERCETÂNDU-ȚI CREDINȚA”

al Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi pentru Postul Sf. Paști, 2023

Joi 9 martie – 7.00 pm EDT/6.00 pm CST/4.00 pm PST – Prof. Gheorghe Butuc – SEARĂ DUHOVNICEASCĂ cu tema – „Mistagogia timpului liturgic în Postul Mare: Canonul Sf. Andrei.”

ZOOM:https://us02web.zoom.us/j/89413111123…. ID: 894 1311 1123; password: romania și live pe Facebook-ul Mitropoliei.

Sâmbătă 11 martie – 3.00 pm EDT/2.00 pm CST/12.00 pm PST – SEARĂ DE SÂMBĂTĂ FILOCALICĂ – Întâlnire duhovnicească cu PS Ignatie al Hușilor – „Rugăciunea Sf. Efrem Sirul – cale către învierea duhovnicească

ZOOM:https://us02web.zoom.us/j/89413111123…. ID: 894 1311 1123; password: romania și live Citește restul acestei intrări »


Dialog de lumină și metacunoaștere

10/03/2022

Consolidarea conștiinței și identității noastre naționale și culturale împotriva pericolului marginalizării, cu toate implicațiile lui negative în societatea ultra-secularizată în care trăim astăzi, este proiectul pe care atât prof. dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare, cât și pr. prof. dr. Theodor Damian, fondatorul Institutului Român de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă și parohul Bisericii Ortodoxe Române „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din New York, și l-au asumat ca o ardere de tot.

Fondat în aprilie 1993 de către pr. prof. dr. Theodor Damian, Institutul Român de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă din New York este Citește restul acestei intrări »


Revista „Nord Literar”, nr. 4 aprilie 2021

10/05/2021

Numărul din luna aprilie al revistei de cultură „Nord Literar” vine cu surpriza debutului în proză al lui Săluc Horvat, cu fragmentul intitulat „Inginerul stagiar”, dintr-o narațiune în curs de publicare („Casa din strada piezișă”). Corespondența din Chișinău aduce un amplu studiu despre „Nicolae Dabija, poetul cu aripa sub cămașă”, semnat de Ana Bantoș.

Din alte îndepărtate comunități culturale românești au scris pentru „Nord Literar” Theodor Damian (SUA) Citește restul acestei intrări »


Daruri divine – antologie poetică

07/01/2020

(apariție editorială)

de Vasile BELE

DARURI DIVINE, Antologie poetică, Editura Amanda Edit Verlag, București, 2019, ISSN 1221-6925, cu o prefață de VISAR ZHITI.

O antologie, până la urmă, începe însă să unească din ce în ce mai mult, dacă este posibil, tufele de flori cu numele lor, mireasma lor cu parfumul cuvintelor, mâncărurile gustoase cu metaforele, îmbătarea cu băuturi și cea cu sentimente, ca într-o sărbătoare comună”, pag. 6, notează Visar ZHITI, cel care semnează INVITAȚIA UNEI ANTOLOGII, un cuvânt la început de drum, al acestui volum antologic.

Între coperți îi găsim antologați (în ordinea includerii lor în volum), pe Theodor DAMIAN, cu poeziile „Frumusețea este rotundă”, din care citez un mic fragment:

Ai căzut în abis
n-ai ieșire
trebuie să devii alpinist
al abisului
al spiritului tău abisal
ca să ajungi la țintă
și să știi
unde ești în vis
unde ești în real
”, (pag. 8) sau poezia „Stai în prag”: Citește restul acestei intrări »


Învierea Domnului ca temei existenţial

24/04/2019

de Pr. prof. univ. dr. Theodor DAMIAN

Unde îţi este, moarte, boldul?
Unde îţi este, iadule, biruinţa?
Sf. Ioan Gură de Aur (Utrenia Învierii)

Invierea DomnuluiÎntre toţi filosofii existenţialişti, vechi şi noi, Iisus Mântuitorul a fost cel mai important. El vine după antici şi odată cu ei, şi premerge pe moderni. Marile teme existenţialiste: filosofia ca mod de viaţă, libertate şi responsabilitate, autenticitate şi absurd, sens, decizie şi situaţie, pentru a enumera câteva, dezbătute de filosofi moderni celebri precum Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Simone de Beauvoir, Sartre, Camus, Dostoevski ş.a., sunt toate succint, practic şi explicit cuprinse în învăţătura Domnului Hristos.

Una dintre învăţăturile fundamentale predicate de Iisus, şi care, vrând, nevrând, mai mult sau mai puţin direct îi va face pe ceilalţi filosofi să graviteze în jurul Mântuitorului, uneori nu în mod deplin conştientizat, este aceea despre Învierea din morţi, învăţătură care schimbă radical înţelegerea despre lume şi viaţă, care cere în mod imperativ un anumit fel de a fi cu aplicaţii şi implicaţii profunde şi decisive atât în viaţa interioară a persoanei, cât şi în viaţa sa exterioară.

Citește restul acestei intrări »


In order to find Him / Pentru a-L regăsi

04/04/2018

Iisus Hristos_foto_Delia Florea

de Elena Liliana POPESCU
versiunea engleză: pr. Theodor DAMIAN

IN ORDER TO FIND HIM

Christ is risen
in the heart
of the one who woke up
in order to find Him again
one more time
maybe
forever.
Citește restul acestei intrări »