Trăinicia poporului român

26/09/2021

de dr. Teodor ARDELEAN,
Directorul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare

Sub presiunea lucrurilor ce inundă realitatea imediată, spațial și temporal, îmi vine foarte des în minte un citat din Eminescu, găsit încă în acea tinerețe care era foarte avidă de adevăruri: „Nenorocirea cea mai mare care ni se poate întâmpla nu este că vom pierde și rămășița unei prețioase provincii pierdute, putem să pierdem chiar mai mult decât atâta, încrederea în trăinicia poporului român”. Când am găsit pasajul, l-am sedimentat în memorie spre a fi de folos cândva, căci Țara era „trainică” și „nivelul de trai” creștea considerabil în statistici! Astăzi, ca dintr-un izvor tainic, vorbele revin și capătă o greutate specifică uriașă. Cuvântul acesta sfânt trăinicie înseamnă, în fapt, întreaga noastră ființă națională, caracterizată de „tărie”, „durată”, „putere”, „statornicie”, „nestrămutare”, „soliditate”, „rezistență”, „durabilitate”, „viabilitate”. Sigur că, potrivit dicționarelor mari ale lumii, „a fi trainic” poate însemna și a fi rezistent la „intemperii”, Citește restul acestei intrări »