VASILE NICOLAE. ENCICLOPEDIA SCRIITORI DIN GENERAȚIA 2000, VOL. 1

06/01/2021

de Vasile BELE

„NU POȚI SCRIE POEZIE, DACĂ NU TRĂIEȘTI POEZIE” – Nichita STĂNESCU

ENCICLOPEDIA SCRIITORI DIN GENERAȚIA 2000, VOL. 1, Editura UZP – Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, București, 2020, ISBN 978-606-9654-37-8, pag.686, coordonator Nicolae VASILE, cu o PREFAȚĂ – PRIVIRE PARȚIALĂ ASUPRA LITERATURII ÎNCEPUTULUI DE SECOL ȘI MILENIU, pag.7-12, semnată de către Victor ATANASIU, din care fac parte și eu, a ajuns la destinatar.

Victor ATANASIU, în cuvântul său, notează: „Prezentul dicționar, al cărui conținut și concepție de alcătuire le-am aflat și eu după întocmirea cărții, este o expresie a unei mentalități cu îndelungată tradiție în literatura noastră. Pentru Mihail Kogălniceanu beletristica națională începea de la DACIA LITERARĂ, pentru Titu Maiorescu odată cu DIRECȚIA SA NOUĂ, pentru Eugen Lovinescu cu literatura promovată la revista și cenaclul său. Neavând în jurul său o veritabilă mișcare literară, George Călinescu s-a străduit să impună și efectiv a impus o perspectivă a sa asupra literaturii române. Deși a fost comentatorul esențial al operelor apărute în câmpul beletristicii naționale din 1960 încoace, Nicolae Manolescu, a preferat, și el, să se pună de la un punct încolo în fruntea unei direcții noi, anume cea a postmodernismului”, pag. 7.

O recunoaștere a muncii literare! ENCICLOPEDIA SCRIITORI DIN GENERAȚIA 2020, VOL. 1, se mai bucură de un CUVÂNT ÎNAINTE, pag.13-14, semnat de Nicolae VASILE, coordonator proiect, ce răspunde unor întrebări, gen: „Ce reprezintă acest proiect?”, „Cum se realizează proiectul?”, ,,Ce se așteaptă de la proiect?”. Citește restul acestei intrări »