Un deceniu de cultură românească la Biblioteca Publică Voievodală din Cracovia

06/09/2022

Data de 9 mai 2012 a reprezentat pentru cititorii Bibliotecii Publice Voievodale din Cracovia, Polonia, un moment de aleasă însemnătate. Prin purtarea de grijă a domnului Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare, al Autorităților administrative, al Asociației Polono-Română din Cracovia, s-au pus bazele primei minibiblioteci românești. Intitulată sugestiv „Colț Românesc”, biblioteca găzduiește carte românească pentru toate gusturile și pentru toate vârstele.

Maturizată în cei 10 ani de la înființare, biblioteca însumează, astăzi, peste 1000 de volume aparținând diferitelor domenii: geografie, istorie, lingvistică, lexicografie, turism etc.

Considerăm că această „oază de românism” din spațiul cultural polonez se înfățișează ca un exemplu al modului în care cultura Citește restul acestei intrări »


Responsabilitatea socială a Bisericii faţă de noua generaţie de tineri aflaţi în afara graniţelor României

29/08/2022

de dr. Vlad Ioan BONDRE

Conştiinţa socială a Bisericii dobândeşte un caracter misionar, iar responsabilitatea, ca atribut al ei, cheamă noua generaţie de tineri aflaţi în afara graniţelor ţării să se alăture unei împreună-slujiri sau să participe în mod concret la missio Dei. Aplicarea acestei misiuni se vede ca un tot unitar în ceea ce priveşte raportul cu societatea, deoarece, fără responsabilitate, ea rămâne un vid creat între spaţiile istoriei. Fiecare membru al comunităţii devine, în acest sens, un discipol al crezului, care are datoria de a împlini cuvântul lui Dumnezeu. Responsabilitatea Bisericii poate fi definită, aşadar, ca lucrarea permanentă şi sfinţitoare a lui Dumnezeu faţă de coroana creaţiei Sale, dar şi forma ei organică, care trebuie să funcţioneze având la bază propovăduirea cuvântului, lucrarea sacramentală şi activitatea pastoral-filantropică.

Responsabilitatea Bisericii faţă de membrii ei aflaţi în afara graniţelor României se poate identifica, de asemenea, cu raţiuni de ordin Citește restul acestei intrări »


The Robelo’s, Summer 2022

10/08/2022

The Robelo’s, nr. 8, Summer 2022

Semnalăm prezența în colecțiile Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare, a celui mai recent număr al publicației The Robelo’s sau Romanian Best Location, o revistă ce-și propune să contribuie la împlinirea unei experiențe autentice pe parcursul șederii oaspeților în zonele impresionante ale țării noastre.

Alături de interviul interesant al academicianului și istoricului de artă Emil Răzvan Theodorescu, în care s-a prezentat o scurtă radiografie a patrimoniului cultural românesc, se află și câteva povești misterioase, menite să stârnească interesul oricărui cititor. Este vorba despre materialul scriitoarei Zenaida Fărcaș, care prezintă istoria Castelului Teleki Géza din Pribilești, Maramureș. Construit în stil neo-renascentist la sfârșit de secol XVIII, castelul Citește restul acestei intrări »


In memoriam acad. Vasile Tărâțeanu

09/08/2022

Acad. Vasile Tărâțeanu
(n. 27 septembrie 1945, satul Sinăuții de Jos, raionul Adâncata, regiunea Cernăuți – d. 8 august 2022, Cernăuți)

„M-am luptat lupta cea bună. Mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința…”
(2 Timotei 4,7)

De la Cernăuți la Suceava și în toată țara se simte umbra grea a plecării din această lume a poetului, jurnalistului și academicianului Vasile Tărâțeanu, un om care și-a dedicat viața, ca o ardere de tot, păstrării identității românilor din partea ucraineană a Bucovinei, militând în permanență pentru ca aceștia să-și mențină nealterată propria cultură și să-și desăvârșească condițiile de educare a copiilor în limba română.

Născut la data de 27 septembrie 1945 în satul Sinăuții de Jos, Regiunea Cernăuți, Vasile Tărâțeanu s-a remarcat în decursul vieții sale printr-o vastă activitate editorială, științifică și culturală, fiind membru fondator al Societății pentru Cultură Românească „Mihai Eminescu” din Cernăuți, membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova şi al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iaşi, membru al Uniunii Naționale a Scriitorilor din Ucraina, al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova și al Uniunii Scriitorilor din România, dar şi membru de onoare al Academiei Române şi director al Centrului Cultural Eudoxiu Hurmuzachi din Cernăuţi. A fost, de asemenea, coordonator al Fundației Culturale „Casa Limbii Române” din Cernăuți, redactor-șef al ziarelor „Plai românesc”, „Arcașul”, „Neamul românesc”.

A realizat o serie de proiecte menite să păstreze și să dezvolte identitatea culturală și lingvistică a românilor din nordul Bucovinei. Citește restul acestei intrări »


Puterea dinlăuntrul nostru

17/06/2022

de dr. Vlad Ioan BONDRE

Trebuie să fim pe deplini conștienți că puterea dinlăuntrul nostru nu apare peste noapte, pentru că, mai înainte de a fi puternici, trebuie să cădem. Dezamăgirile și incertitudinile sunt specifice vieții, de aceea ele trebuie luate ca atare, pentru că ne oferă calea spre maturitate. Părintele meu duhovnic, adeseori, mă îndeamnă să fiu precum racul, să fac un pas înainte și doi înapoi, pentru a vedea ce am realizat. „Managementul” riscului, în situația de față, trebuie să ne deschidă orizontul percepției și al evaluării conștiente. De aceea, orice lucru care se petrece în viața noastră trebuie să fie considerat darul lui Dumnezeu, pentru ca, mai apoi, să ne dăm seama de ce este așa. Desigur că nimeni nu își dorește să treacă prin greutăți, dar ele ne călesc pentru ceea ce vom fi mai târziu.

Puterea dinlăuntrul nostru trebuie să fie ca și o ancoră, Citește restul acestei intrări »


Dialog de lumină și metacunoaștere

10/03/2022

Consolidarea conștiinței și identității noastre naționale și culturale împotriva pericolului marginalizării, cu toate implicațiile lui negative în societatea ultra-secularizată în care trăim astăzi, este proiectul pe care atât prof. dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare, cât și pr. prof. dr. Theodor Damian, fondatorul Institutului Român de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă și parohul Bisericii Ortodoxe Române „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din New York, și l-au asumat ca o ardere de tot.

Fondat în aprilie 1993 de către pr. prof. dr. Theodor Damian, Institutul Român de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă din New York este Citește restul acestei intrări »


Petre Dulfu – pedagog de vocație

10/03/2022

Petre Dulfu
(10 martie 1856, Tohat – 31 octombrie 1953, București)

Petre Dulfu face parte din categoria celor care şi-au câştigat aprecierea unanim recunoscută prin devotamentul absolut față de profesia aleasă, prin pasiunea remarcabilă pentru cuvântul scris, prin exemplara implicare în procesul educațional al generațiilor acelor vremuri – virtuți pe care le-a demonstrat cu prisosință pe parcursul celor 4 decenii de activitate didactică.

Petre Dulfu rămâne foarte iubit de cititorii pe care Citește restul acestei intrări »


Olimpia Satu Mare la 100 de ani. 1921-2021

16/02/2022

Consemnăm în Cronica Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare, prezența volumului Olimpia Satu Mare la 100 de ani. 1921-2021, apărut la Editura Marist, Baia Mare, 2021, oferit în dar domnului doctor Teodor Ardelean, la data de 9 februarie 2022.

Dedicat centenarului clubului de fotbal Olimpia Satu Mare, volumul autorului Florin Fabian se prezintă ca fiind născut din dragostea și nostalgia față de clubul sportiv care l-a format în cursul carierei sale, dar și ca un excelent manual de istorie Olimpistă care poate să redea generațiilor viitoare exuberanța necesară care să contribuie la reactivarea spiritului Olimpist din orașul Satul Mare.

Amintim faptul că Florin Fabian este Citește restul acestei intrări »


Daruri din suflet!

09/02/2022

Consemnăm în Cronica Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare, prezența unui număr de 5 volume ale autorului Florian Porcius: Flor’a Phanerogama din fostulu districtu alu naseudului, apărută la Tipariulu tipografiei archidiecesane, Sibiu, 1881, republicată în anul 2005, sub îngrijirea prof. Liviu Păiuș; Flora din fostulu districtu românescu alu Năseudului în Transilvania, apărută la Tipografia Academiei Române, 1886, republicată în anul 2005, sub îngrijirea prof. Liviu Păiuș; Diagnosele planteloru fanerogame și criptogame vasculare cari crescu spontaneu în Transilvania și nu sunt descrise în opulu lui Kock: «Synopsis Florae Germanicae et Herveticae», apărută la Tipografia Academiei Române, 1893, republicată în anul 2005, sub îngrijirea prof. Liviu Păiuș; Istoricul ținutului grăniceresc al Năsăudului, apărută la Editura Napoca Star, 2005, manuscris publicat pentru prima dată în 1888; Ierbar Năsăudean, apărut la Editura Napoca Star, 2005, sub îngrijirea prof. Liviu Păiuș.

Lucrările, oferite în dar de către Gherasim Domide, profesor în cadrul Universității Tehnice Cluj Napoca, Centrul Universitar Nord – Facultatea de Inginerie, la data de 07 februarie 2022, prezintă o parte din opera Citește restul acestei intrări »


Conf. univ. dr. GRIGORIE ŞTEFĂNESCU, la ceas aniversar!

31/01/2022

conf. univ. dr. Grigorie Ştefănescu

Ştefănescu Grigorie s-a născut la data de 31 ianuarie 1942, în localitatea Zguriţa, judeţul Soroca, Basarabia, actualmente Republica Moldova. La 17 martie 1944 familia lui s-a refugiat în România, stabilindu-se, pentru început, în localitatea Dulceanca, judeţul Teleorman. La naştere, numele lui de familie a fost Ştefârţă, dar, în urma unei solicitări aprobate prin Decizia Nr. 156.214/513, din 11 iunie 1970, a Inspectoratului General al Miliţiei, din M.A.I., numele de familie a fost schimbat în Ştefănescu.

S-a căsătorit în anul 1973 cu Ştefănescu Angelica, care a fost profesoară la mai multe licee din Baia Mare, actualmente fiind pensionară. Fiica lor, Ştefănescu Cristina, este lector univ. dr. la Catedra de Botanică farmaceutică, de la Facultatea de Farmacie a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca.

Făcând parte dintr-o familie de refugiaţi basarabeni, cu domiciliul instabil, a urmat în anii 1948-1952 clasele primare în Roşiori de Vede, Măldăieni, Dulceanca (judeţul Teleorman), Batăr, Salonta (judeţul Bihor), sub îndrumarea a şase învăţători. Clasele gimnaziale le-a frecventat la Şcoala Generală nr. 1 din Salonta, Citește restul acestei intrări »