Psalmi

Mircea Diudea

de Mircea DIUDEA

1

Mergi înainte-mi
Pe calea dintre secoli
Să Te pot urma

În bucuria
Venirilor pe lume
Nevrednic de ea

Ori în tristeţea
Petrecerilor mute
Urcător la stea

2

Prin pustiu mergând
Vânturilor odihnă
Calea Lui urmând

Pre față-și căzând
Pioasă rugăciune
Domnului nălțând

Noapte de colind
Pâine și vin pe masă
Candeli pâlpâind

3

Iată că veneau
Pe cale doi arhangheli
Din veşnicie

Ci unul rostea
O veste minunată
El va să vie

Iar altul rotea
O sabie de pară
Voia-I să fie

4

L-ai văzut singur
Printre mai-marii lumii
Printre cei proscriși

Ploile verii
Din lacrimile tale
Psalmi în paraclis

Maică preasfântă
Tu nu-ți știai menirea
Locu-n paradis

5

Dună ce piere
În clepsidra tăcerii
Urmă în deșert

Cum mă vei salva
Când va să se destrame
Drumul mătăsii

Pe discul lunii
E capul meu Salome
Vino să-mi dansezi

6

Ci două vorbe
Primească-le șoptite
Cel făr-de-nceput

Să nu le afle
Cel ce-ar primi arginții
Pentru un sărut

Să nu le poarte
Pe aripe de bezne
Vreun înger căzut

7

Aripi de îngeri
Troiene în aprilii
Doruri prin livezi

Petale-n plete
Un gust amar pe buze
Rareori visezi

Efemeride
Istorii irosite
Zei în care crezi

8

Poate să aleg
Din cele-amestecate
Cele de folos

Poate să dezleg
Din câte-au fost legate
Cele de prisos

Poate să culeg
Din cele resfirate
Flori de cânt pios

9

Știai că este
Orbita îngerilor
Spre mâine zburând

Zvon de poveste
Că dibui galaxia
Spre ieri întorcând

Clipe celeste
În neorânduială
Psalmi rostiți în gând

10

Ca o pasăre
Care își frânge trilul
În gama de jos

Ca o zicere
De psalmi neterminată
Pe un drum pietros

Ca o trecere
Prin vămile înguste
Fără loc de-ntors

11

Pe când lumina
Se picura pe piatră
Lacrimă de dor

Pe când târziul
Se ruga pentru tine
Fiu rătăcitor

Pe când prin ceruri
Alaiul de luceferi
Trecea răbdător

12

Turnul ruină
Havuzele secate
Dune în pustiu

Poate ecoul
Să recunoască glasul
Celui încă viu

Poate Seninul
Să deie îndurare
Psalmului târziu

13

Sunt ale tale
Drumurile tăcerii
Căutându-te

Așteptându-te
Pe marginile zării
Odihnă de vânt

Îngăduința
Și vorbele căinței
Tot ale tale

14

Să mă fi pierdut
Prin pustiul din mine
Într-o zi de joi

Să mă fi aflat
Pleoapele tale blânde
Într-un vis cu ploi

Să fi depărtat
Rugile tale sfinte
Ziua de apoi

15

Pânza subțire
Ce desparte lumina
De întuneric

Lacrima scursă
Pe marginea durerii
Întru răbdare

Oare Cine ești
De mă cunoști pe nume
Spune-mi cine sunt

16

Ardere de tot
Pe-altarul Celui veșnic
Dorul de a fi

Lume la un loc
Psalmul ce niciodată
Nu se va sfârși

Clipă care-ai fost
Te-adaugi veșniciei
Într-o bună zi

17

Pe pământul tău
Se luptă Cain și Abel
Sângeră fântâni

Popor netrebnic
Le-ai frânt ca să îi saturi
Puținele pâini

Și nu ceri plată
Decât îngăduință
Ruga unor mâini

18

M-ai lăsat să văd
Ce numai mintea poate
Ziua de mâine

Octavă de jos
Mâini ce se frâng ca aripi
În rugăciune

Mi-ai dat o lege
O pildă de iertare
Viața-n sine

19

Coarne răsfrânte
Peste tăcerea nopții
Lună în pătrar

Hrănit cu rugă
Şi scoarță de mesteceni
Cu gustul amar

Pustnic ce-n munte
Se leapădă de sine
Se umple de har

20

Gol de podoabe
Pre fața mea cădea-voi
Dumnezeul meu

Numai cu fapte
Ce nu am fost prea vrednic
Păcătos mereu

Aşa afla-vei
Cum Ți-am urmat Cuvântul
Cine am fost eu

21

Primit să fie
Vinul și-un colț de pâine
Dat aproapelui

Puțin din multul
Ce ni-l împarte nouă
Fiul Omului

Psalm al tăcerii
Chiar nerostit înalță
Slavă Domnului

22

Caut prin gânduri
O umbră ce odată
Voi fi fost chiar eu

Toate-s în grabă
Când timpul nu așteaptă
Sori rotind mereu

Doar El m-așteaptă
La fiece răscruce
Bunul Dumnezeu

23

Ca să nu mă uit
Mă perind prin vechi fapte
Și mă mir că sunt

Ca să nu vă uit
Pe voi pentru mult bine
Ce mi l-ați făcut

Să nu mă uite
Cel Ce mi-a dat viață
Cel făr-de-nceput

24

Psalm de mărire
Nălțăm Domnului nostru
În sărbătoare

Inimi curate
Deschidem dimineții
Livezi în floare

Gânduri pioase
Ce mult ne luminează
Măritul Soare

25

Un timp de rugă
Trecea prin zări de ceţuri
cu îngeri puţini

Tu cerci să dibui
Drumul ce duce-n faptă
Cât să mai amâni

Şi dărui toamnei
Ce-a mai rămas din vară
Codrul unei pâini

26

I-am văzut chipul
Luminat de iubire
Mai presus de gând

I-am simţit teama
Când îl chemau la templu
ca să-l întrebe

În vremea-ceea
Cuvântul se rostise
Plin de adevăr

27

Buze crăpate
În rătăcirea nopţii
Pierdute pe drum

O mare moartă
Rămasă-n amintirea
Ochiului de scrum

Şi o icoană
Pe lemn spre care suie
Sufletul de fum

28

În gând Cuvântul
Rostit din începuturi
Iubirii prinos

În lut povara
Simţirii fără seamăn
Pe drumul pietros

Ce suie-n ceruri
Pe Golgota de patimi
Singurul Cristos

29

Nu te atingeau
Te-au dus prin lazarete
Deşi nu-i boală

Care să lase
Dâră de nefiinţă
Privirea goală

E doar tristeţea
Pe chipul îngerului
Mocnind spectrală

30

În balanţa Lui
Adevăr şi putere
Măsurându-se

Căutându-se
Prin orbitele lumii
Prigonindu-se

Legănându-se
Pe un fir de credinţă
Viaţa mai mult

31

Oare ce era
În şovăirea zilei
În ochii lui goi

În disperarea
Ce chiuie sub streşini
Cu glas de strigoi

Spectru în larguri
De tulbure oglindă
Din lumi de apoi

32

Colinzi mănăstiri
Cu pasul de căinţă
Cu capul plecat

Îţi cauţi chipul
În apele oglinzii
Mereu însetat

Şi nu te afli
Decât în veşnicia
Timpului curbat

33

Sfântă icoană
Pe buze mai adastă
Psalmul nerostit

Cu ochi de rouă
Alcătui chipul verii
Prin vis risipit

Şi-alungi cu gândul
Ispita unei patimi
Dorul tăinuit

34

Lungul drumului
Când îi măsoară pasul
Dâra de suspin

Spicul grâului
Când îl preface coasa
În pâine şi vin

Maica Domnului
Când ascultă miloasă
Rugă de creştin

35

Părea că umblă
Dar îl pluteau pe aripi
Duioase cântări

Părea o umbră
Ce-o poartă spre legendă
Ştiute cărări

Părea că vede
Cu ochii stinşi lumina
Uitată-n mirări

36

Ce gând trimis-ai
Prin spaţiile goale
Prin bezne târzii

Şi ce lumină
Zvârlit-ai sus pe ceruri
Ca să ştim că vii

Ci noi urmarăm
Voinţa Ta întocmai
Cuvântul dintâi

37

Sfântul cetitor
Cetind în stele soarta
Şi rostul firii

Sfântul scriitor
Scriind pe frunză verde
Psalmii iubirii

Sfântul muritor
Cercând prin ceţuri calea
Desăvârşirii

38

Mi-ai spus să zidesc
Ce am mai drag în zidul
Care se surpa

Mi-ai spus să primesc
Lumină din lumină
Şi că voi vedea

Iar la răscruce
Să las să treacă vara
Dacă pot lăsa

39

Se face târziu
Şi rătăceşti prin gânduri
Fără de cuvânt

Cu deget aspru
Atingi singurătatea
Chipul unui sfânt

Şi laşi să treacă
Prin sufletul-ruină
Aripă de vânt

40

Numai ea-i ştia
Eclipsele de suflet
Prigoană de vânt

Numai ea venea
Desculţă dimineaţa
Să-l întâmpine

În vremea-ceea
O femeie Îl plânse
Cu ploi de vară

41

Era o sete
În pietrele ce crapă
De soare şi vânt

Era credinţă
În lutul ce înalţă
Psalm cu glas smerit

În vremea-ceea
Un om îşi făcu milă
De-un năpăstuit

42

Iată e târziu
A ruginit pădurea
Cuibul dorului

S-au dus cocorii
Lăsând risipă vara
Echinoxului

În vremea-ceea
O femeie hrănise
Câinii nimănui

43

Tetrahedronul
Cristalul de lumină
Clipa veşnică

Sieşi dualul
Cuvântul şi tăcerea
Îngemănate

În vremea-ceea
Călca duios pe ape
Fiul Omului

44

Ce însetată
Era câmpia verii
Lutul ce-l nărui

Ce neştiută
Era ispita serii
Drumul ce-l dibui

În vremea-ceea
O femeie Îi şterse
Paşii cu păru-i

45

Du-te spre mâine
Şi nu-ţi mai fă păcate
Cu neiubirea

Trei zile după
Apusul pe Golgota
Mă vei întâlni

În vremea-ceea
Adevereau Cuvântul
Doar doisprezece

46

Lumini şi umbre
Prin care treci mirată
Şi fără destin

Ploi ale verii
Năvala bucuriei
Căzând din senin

În vremea-ceea
Se închinau la idoli
Puţinii creştini

47

Că se va naşte
Într-un staul de vite
Pe-o mână de fân

Că îi vor pune
Pe fruntea de lumină
Cunună de spini

În vremea-ceea
Îi urmăriră steaua
Magi şi beduini

48

Piatra drumului
Se şlefuia de paşii
Ce-L urmau venind

Faptele Sale
Descumpăneau religii
Se făceau Cuvânt

În vremea-ceea
Se lumina de ziuă
Pe-un întreg pământ

49

Să se hrănească
Din crugul pâinii Tale
Cel înfometat

Iar cel însetat
Să afle nemurire
Sorbindu-Ţi vinul

În vremea-ceea
Se gătiră de nuntă
În Galileea

50

Calea magilor
Ce trece prin pustie
O umblai mereu

Luai cu tine
Dintre popoare unul
Pe nume Zacheu

În vremea-ceea
Un vameş găzduise
Chiar pe Dumnezeu

51

Trei magi şi steaua
La marginea pustiei
Sfârşiţi de umblet

În palmă aur
Şi smirnă şi tămâie
Daruri de suflet

În vremea-ceea
Se năştea din femeie
Fiul Omului

52

Grea ca păcatul
Era piatra cu care
Te loveau urlând

Lume nebună
În pieţele vrajbei
Degrabă venind

Să te arate
Răsturnător al Legii
Cu degetul strâmb

53

Unde iubirea
E geamănă prigoanei
Ţară de pripas

Iei din puţinul
Eclipselor de lună
Ce-ar mai fi rămas

Geneza face
Din forme cale-ntoarsă
În ultimul ceas

54

Mă trezea mereu
În noapte filomela
Care triluia

Poate eram eu
Cel pentru care cântă
Poate era ea

Blând arhiereu
Pătruns de cele sfinte
Nu pre cât dorea

55

Am văzut magii
Prin deşertul de patimi
Urmându-I steaua

Am văzut ieslea
În care se născuse
În zori Cristosul

Am urmat calea
Ce suie pe Golgota
Să-I fiu alături

56

Liturgicelor
Preaînaltelor taine
Iată mă închin

Eu nevrednicul
Ce mâinile curate
Ridic spre Senin

Cerând iertare
Și pace întru Domnul
Harul Lui divin

57

Ruină este
Castelul și cetatea
Luptelor cavou

Ora în turlă
Se surpă în risipa
Unui vag ecou

Legenda spune
Că îngerul salvat-a
Sfera într-un ou

58

Mai ești în viață
După atâtea lupte
Ce poți să mai ceri

Supus greșelii
Cu ce poți să răscumperi
Faptele de ieri

Oră ce-așteaptă
În portul de rugină
Vești de nicăieri

59

Îngăduie dar
Să mă pot ruga Ție
Dumnezeul meu

Să mai frâng pâinea
Ce cu sudoarea frunții
O câștig mereu

Flori sub zăpadă
Miluie cu iertare
Doamne cine-s eu

60

Iarnă în april
Și vara ce-o să vină
Anul într-o zi

Pe-un picior de plai
Rugă și plâns în noapte
Pân-a doua zi

Valuri pe marea
Din largul gândurilor
Până într-o zi

61

Oare unde ești
Început al vieții
Copilărie

Și cum ai trecut
Fără să fii iubită
Adolescență

Și cum va să treci
Clipă în veșnicie
Tu senectute

62

Ai fost o clipă
Veșnică alergare
Deșertăciune

Ai fost risipă
De frumuseți și rele
Ce nu poți spune

Și totuși ai vrut
Să fie dimineață
Să ieși în lume

63

Îți duci viața
Cu ce ți-i dat pe umeri
Cruce de purtat

Singur cu boala
Pe patul de durere
Cruce de păcat

Și cu căința
De gând ascuns și fapte
Cruce de iertat

64

Doamne apără
De omul fără minte
De omul viclean

De cel ce fură
De cel care mă minte
De cel inuman

De mine însumi
De cele fără cinste
De vorba în van

65

Mulțumiri aduc
Dumnezeului nostru
Pentru viață

Pentru iubire
Și pentru sănătate
Pentru credință

Pentru frântura
Din pâinea spre ființă
Pentru dreptate

66

Pământule slab
Răstignit pe durere
Încercat destin

Deschide-ți mintea
Cuvântului iubirii
Inima din plin

Urmează-I pilda
Trecând prin rău și bine
Spiritul divin

67

David regele
Cu praștia învins-a
Pe-acel Goliat

David psalmistul
Pre fața lui căzut-a
De prea mult păcat

David vestitul
Pentru credința-i multă
De Domnul iertat

68

Laudă Ție
Celui fără de-nceput
Tată din ceruri

Și Fiului Tău
Cuvânt plin de iubire
Și de adevăr

Și Duhului Sfânt
Cel dătător de viață
Sfântă Treime

69

Cel ce se roagă
Pentru lumina lumii
Dreptcredinciosul

Cel ce se roagă
Pentru iubirea lumii
Dreptcredinciosul

Cel ce se roagă
Pentru iertarea lumii
Dreptcredinciosul

70

Chipul Domnului
Zugrăvit pe planetă
Pe naltele bolți

Cel ce deschide
Tăriile cerului
Galactice porți

Cel ce pogoară
În inimi cu prihană
Și-i iartă pe toți

71

Doamne e târziu
Uneltele lăsat-am
Ție să mă-nchin

Roada e multă
Sub cortul meu e pace
Bolta-i de senin

Când ești cu mine
Dușmanul e departe
Sufletul mi-e plin

72

Infatuate
Sunt vorbele acelui
Ce se crede domn

Căci Tu dezvălui
Doar celui ce se roagă
Vis rodit în somn

Cum după chipul
Și marea Ta iubire
L-ai zidit pe om

73

Doamne preamărit
Care ai zidit lumea
Din lut și spirit

Și cine vine
Cu faptă de netrebnic
Să o dărâme

Zadarnic cearcă
Apoi cu mintea-i slabă
Să o refacă

74

Maica Domnului
Mai curată ca roua
Dimineților

Mai rugătoare
Ca rugile din Sfânta
Mănăstirilor

Mai lăudată
În evangheliile
Apostolilor

75

Sfântă icoană
A Celei ce pre Domnul
L-ai întrupat om

Ce cu pioasă
Smerită rugăciune
La greu te chemăm

Ce cu aleasă
Cântare de mărire
Noi Te lăudăm

76

Ci nalță rugă
Luminii ca să ierte
Umbra de pe drum

Ce în mirajul
Deșertului destramă
Veacul în acum

Ce nălucește
Avere și mărire
Ochiului de scrum

77

Dar ei caută
Insule presupuse
Loc pentru altar

Unde să nalțe
Cântare de mărire
Iubire și har

Și mântuire
Pentru greșite fapte
Adunate iar

(2017)

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: