Ţara Lăpuşului, comoară de secole a toponimelor româneşti

Jurnal din anii ciumei Covid 19

de Vasile LECHINȚAN

Privind în interiorul localităţilor „Ţării Lăpuşului” avem un „covor” minunat de toponime româneşti creat de-a lungul secolelor de românii băştinaşi ai acestei frumoase ţări, fiecare sat având o zestre specifică potrivit ansamblului geografic şi, desigur, sensibilităţii poporului de rând. Toponime maghiare sunt în doar două localităţi: Dămăcuşeni şi Târgu Lăpuş, localităţi înconjurate de sate româneşti. Să urmărim, aşadar, pe sate lăpuşene, dispuse în ordine alfabetică, comoara limbii române istorice. De precizat că toponimele au fost culese de monograful comitatului Solnoc-Dăbâca, şi anume de Kadar Jozsef, din documente din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi din secolul al XIX-lea, anul fiind menţionat la începutul înşirării toponimelor (respectând regula de transcriere menţionată anterior). Am inclus, fireşte şi denumirea românească a localităţii, de la prima atestare documentară, acolo unde există această situaţie.

Baba, com. Coroieni

1405 (prima atestare documentară): Baba. Kadar Jozsef scrie că probabil denumirea vine de la cneazul satului, sat care este atestat atunci că era românesc şi aparţinea de cetatea Ciceului.

1864: Foroiele, izvoare; Dumbrava, pădure întinsă; Batalău, pădure mare; Tău, două pâraie unite.

1898: Buciumeni.

Băiuţ, comună

1864: Izvoru lui Mihai, pădure de fag și loc de ardere a cărbunelui; Pleşca, tot astfel; Prislop, pădure de fagi; Văraticu, brădet; pârâul Băiuţului, izvorăşte din Prislop.

1898: Fundac, Capra, Dâmbu lui Bulciug, Calvaria, Prislop (1336 m.), Văratic (1353 m.).

Boiereni, aparţine oraşului Târgu Lăpuş 

1584 (prima atestare documentară): Boerfalwa (satul lui Boier).

1767: Valea Răstoacelor, pârâu; Picioru Iepurelui, Obreje Văii Tâlharului, Obreje Văii Rusului, La Aluniş şi Frasini – păduri.

1784: Rătund, Valea Tâlharului, Vârvu cu Plopi, Faţa Rohiei, Gura Fătului, Gura Corbului, Gura Jugastrului, Poiana Rusului, Valea Rusilor, Huci, Pogor, Gura Ulmilor, Gura Fenieşului, Gura Bordoaie, Cruce, Ferici, Valea Bobului, Poiana Sărteului, Gialu [Dealu] Joienii, Obârşia Ruşilor -pădure.

1785: Gura Begereului [Bădărăului?], Gialu Popenilor, Turţelele, Poiana Şartăului, Valea Boaşilor, După Gregini, Poiana lui Baloş, Paginoc [Padinoc?], Aruncaş, Gialu Zlagmin, Vad, Lupenieşti, Ceternie, Ştiubei, Bucium, Gialu Jvenii, Arţăriş, Valea Bozdoaie, Aluniş, Gura Bigerului, Zevca, La Tău, Certeze, Iezune; Bolovani.

1864: Poiana, Părău, Faţa, Valea, Piciorul, Secătura, Dealu, Aluniş, Su Fraseni, În Fraseni, Tursele, În dosu, Virvu, Rotunda ş.a. (Menţiunea „şi altele” aparţine lui Kadar Jozsef şi toponimele trebuie aşadar completate printr-o cercetare ulterioară).

Borcut, aparţine oraşului Târgu Lăpuş

1864: Prihodiştia, Lazu, Dumbrava, Sub Dumbrava, Valea Galişiului, Galişiulu, Lespezariu, Vâlciaoa Ungurească, Şiesurile, Dialul Cirţ, La Tatare, La Gredini, Valea Pârjolitului, Vârfu Pârjolitului, După Vârfu, Teiu, Hefinişiu [Afinişiu?], Coasta Cornilor, Dosu lui Gajdos, Dialu Draguesi, Ştiubei, Dobricel, După Dialu, Valia Părinciloru, Dialul Părinciloru, Sub Faţă, Şesu sub faţă, Bălţilie negre. Ape: Valea cie mare, Drăginasa. Izvoare: Bogia [Bodea?], Fântâna lui Blaja, Petriceoara. Păduri: Pârjolitu, Arşiţa, Tieiu, Hefenişiu [Afinişiu?].

Chiuieşti, comună

1765: Căşiel.

1864: Pogiereiu, Şesuri, Dosiu Bricii, Valea Bricii, Ţărmuri sprai, Căşielu, Dâmbu Iepii, Gialu Muntici, Valea Calului, Casa Dracului.

1898: Cărpiniş, Valea Vlad, Coasta Morii, Gialu Jeduţului. Cocşoara, Gigier, Gialu Peşterii, Pogierei, Trestia, Şesuri, Dâmbu Ciotului, Sumernie, Libotin.

Dealuri: Gialu Crucii, Faţa Gialului, Vârvu Muncelului. Ape, pâraie: Valea Strâmbului, Valea Dreptului şi Coptoara.

Coroieni, comună

1584 (prima atestare documentară): Karulyfalwa – satul lui Corui. Recunoaşte şi Kadar Jozsef că astfel a apărut denumirea.

1864: Vârvu Feţii Drăgicii, Vârvu Pleşului.

1898: Vataştine, Valea Săcăturii, Faţa, Ptietrar, Sub Dumbravă, Lacuriele, Peş, Dealu Drilii.

Costeni, com. Cupşeni

1603; Kostafalu – satul lui Costea. Kadar Jozsef scrie că e o prescurtare a numelui Constantin, cneazul din localitate.

1864: Măgura, Valea Mare, Şdiaburile, Sfârşioara, Valea Nimetului, Poderei.

Cufoaia, aparţine oraşului Târgu Lăpuş

1780: Valea Cufoaii, pârâu; Coşerele, pădure; Tâlhăroaie, pădure.

1864: Pojana Bogii [Bodii], Şesu la podu, Prelucile, Căraria Lăpuşului, Colnicu Orbului, Paduria mare, Coşierile, Între Cufoi, Tâlhăroasa, Petrişiu, Ponorulu, Vârvu Săcătulirol [Săcăturilor].

Cupşeni, comună

1584: Kupsafalwa – satul lui Cupşa. Recunoaşte şi Kadar Jozsef că denumirea vine de la Cupşa.

1864: Şatra, Izvorul Zderci, Izvorarul, Săcături, Valea Petrilor, La Tiglu, Faţa Ploptilor, Valea Peştilor, Jezerutu, Ulmi.

1898: Între Văi, Picor, Zepodea, Fundătură, La Peatra, Comarnici, Plai, Zdircea, Ulm, Şatra, Buza, Sferşiora, Poderei, Paieţ, În Arini.

Mai este atestată – scrie Kadar Jozsef – „fântâna lui Pintea”, într-un pisc înalt al satului, unde vestitul haiduc şi-ar fi ascuns obiectele de aur jefuite de la bogaţi din Baia Mare,

Dămăcuşeni, aparţine oraşului Târgu Lăpuş

1864: Muncioi. (Celelalte sunt toponime maghiare).

Dobricu Lăpuşului, aparţine oraşului Târgu Lăpuş

1769: Măgura, Gialu Crişi, păduri.

1864: Dos, rât; Poieni supt gial, Valea între Cărare, Dobricel, Valea Stoicenilor.

1898: Dos, rât; Dos Ilentii, Valea Stoicenilor, Fundătura, Valea între Cărări, Bosgiescuţa, Valea pucească, Mormânturi – odinioară locul satului, Valea darului, Faţa, Prisaca.

Drăghia, com. Coroieni, MM

1586: Dragia – satul lui Drag. Kadar Jozsef scrie că denumirea este după cneazul Drag.

1864: Rupturi, teren cu rupture; Prisaca, odinioară pădure; PoianaTirii [Chirii?]; Valea Luncii, pârâu; Valea sacă, pârâu secat; Valea cea mare, pârâu mare; Gredina Svintă/Sfântă (Kadar Jozsef scrie că locuitorii satului i-au numele de la un os cu care preotul român din Coroieni se vindecă, drept ca o relicvă sacră).

1898: Calea Vălenilor, Calea Vimii, Mlaştini, Între Vâlcele.

Dumbrava, aparţine oraşului Târgu Lăpuş

1769: Buza Tarniţa, Săcătura lui Ciocan, Măgura Ciorii, Valea Inasti, Valea Ilieş, Valea Ră, Lunca- pârâu, Valea Linţii, Pădurea cel Ungurească, Sub Şatră, pădure.

1864: Valea Dobricului, Izvor Lazului, Fântâna Rece, Izvor Bucului, Valea Ră, Capu gialului, Soci, Răstolci.

Fântânele, aparţine oraşului Târgu Lăpuş

1766: Şănători, Comarnic, Pripon, Capri, Lutul Alb, Vârtop, Rupturi, Gaura Tomai, Calea Maşti, Velceaoa Ungurului, Tineasa, Untineasa, Tău lui Cimbrei, Balu, Loşe, Râpe, Ciumei, Vârvu Galaleului, Grie, Moniele Vesii, Valea Şptinului, După Galalei, Ptiatre Alb, Hucişora, Puşcărei, Selodşa, Dâmbu Armatii, Lunca, Ceterne, Poieniţa Cioroluiul, Şigici, Ţigănaş, Branişte, Hotropina, Gialu Jigni, Zenocile, Dâmbu Colibilor.

1767: Huţuşoaie, Podinoc, Cinios, Groafe, Mormuntu, Hodişe.

Goştila

1553: Gostilla – Goştila.

1792: Dumbrava, Su[r]pătură, Vale Singereşului, Faţa Gâlgăuţului, Vârvu Teovişului, Trurci, Dosu Rădăcinii; Dosu Luncii, Dosu Râptilor, Dosu Sârgiului, Care Gigieru, Dosu Cristului, Vârvu Bercuţului, Halastău, Corn, Ulmu, Tina Cornii, Gura Luncii, Capu Tietri [Pietrii], Faca Hiciului, Gredine, Colnicu, Gostiliţă, Zăpogie, Tirţa.

1898: Dâmbu Cionchii, Dialu Blejii, Vârvu Dumbravei şi Malului.

Groşii Ţibleşului, comună

1715: Ţibleş, Hudinul, Prelacite şi Onşorul, munţi.

1781: Pleşca, Roh, Tenşor [Tăuşor?], Zlagmin, Plai, Hohotiei, Sburături, Stânisori, Hugiasa, Gorniase, Obârşie, Ohuţei, Buza, Mociră, Troian – cositor, Oltoneasa, Scăricele, Gardu.

1847: Funtina Mingetului, Pticioru Corha, Ptiatra Mocaciului, Plaia, Huginului, Girgijoaie- pârâu, Frăşuneie Tarniţa, Obcinea Bradului, Jegeruica – pârâu, Arşiţa Tarniţului, Hobin – deal, Vârvu Zburiturii, Troian, Trojan de Sus, Buza Troianului, Cocoviţa – pârâu.

Inău, aparţine oraşului Târgu Lăpuş

1758: Vârvu Măguricii, Vârvu Bilboncii, La Brănicioare.

1864: Dialul Borcutului, Petrişelelu, Valea Fântânii, Tău, După Dialu, Dialu lu Maneşeu, Zăpodia, Secui, Grueţile, Runtaşiu, Între Loza, Prihodul, Tornicioara, Poienile, Coşierile, Prisecile, Faţa Măguricii, Valia cie Mare, Fundu Luna, Picioru Trestii, Săcătura Cierbului, Picioru lui Ştefan, Calia, Zelogiagulu, Miculaiasa, Obcina, Lunca lui Patraşui, În Lupoi, Picioru, Cerneşteaua, Calia Brebeniloru, Dialulu Frasinului, Tieiulu.

Păduri: La Poiana lui Simon; În Tieiu.

Izvoare, fântâni: În Calia Borcutului, La Tău, Cerneştiana, În Prisaca.

Larga, com Suciu de Sus

1864: Valea Barni, Ursoiţa, Valea Glodişorului.

1898: Valea Iepurii (sunt mulţi iepuri aici – scrie Kadar Jozsef), Vale Fogichii.

Lăpuş, comună

1766: Poiana Sasului, Lunca Morii, Puntea Părăului, Ungiul Nichitesii, Şes, Handol, Gura Strâmbului, Gialu Uşii, Gura Iezunii, Balta, Mesteacăn, Hăitaş, Mocira, Vârvu Iegierii, Surpături, Popeni, Gura Roani, Vadu Rusului, Vremeşti, Stârcoaie, Valea Hotarilor, Marcesc, Ruşaneie, Vârvu Mingegiului, Gruiul Târgului, Măgura Cobrazii, Vălii Rălie, Poiana Habri, Balta Juncului, Cincesc, Valea Blidarului, Plăiuţ, Grui, Lazu Simi, Labur, Geiedera, Colnic, Iegiera – pârâu, Poduri, Zăvoi Lenchii, Zăvoi Ariţului, Grumbi, Poiana Ulmului, Tomoiesc, Gura Batizului, Gura Camşi, Ruovanie – pârău, Iegiera Şurii, Gura Ciormolinii, Prisăcuţă, Municuleasă, Valea Tiertiului, Jireselie, Valia Poieţaua, Vâlcelile Malalului, Vestiesc, Zăvoiu Tipului, Rud, Lazuri, Tăieturi, Leorda – pârâu, Hagăul Budii, Valea Drilii – pârâu, Măgura Porcului, Prislop – pădure, Gialu Bloji.

1864 – Secu, făget, deal împădurit, Coasta Ursului, Gialu Jinului – pădure făget, Haşgiaşca – pădure, Valea Poienii, Preuţ – loc de cosit.

1898: Lab gin jos, Faţa, Grui, Poiana, Şesurile, Lunca, Jimbriţa, Labu din Susu, Ruoia Pleşca, Iedera, Vârvu Suciului.

(Va urma)

Vedere de la intrarea în mina din Băiuţ, Ţara Lăpuşului, de la sfârşitul sec. XIX

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: